Guldvinnare med syntolkning

Årets publikpris på Guldbaggegalan gick till Sameblod. En film som Nordisk Film och Syntolkning Nu med hjälp av Svenska Filminstitutet försett med syntolkning. 


Årets publikpris på Guldbaggegalan gick till Sameblod.
En film som finns med inspelad syntolkning och uppläst textremsa i de mobilappar som Svenska filminstitutet tagit fram för biovisning. Inom kort kommer syntolkningen och den upplästa texten även att finnas tillgänglig, i en smartphone nära publiken, vid visning på DVD eller i TV eller streaming.  

I år var samtliga filmer i kategorin publikens pris försedda med syntolkning. De två senaste åren har samtliga filmer i denna kategori varit försedda med någon form av syntolkning. 2017 var det Etthundraettåringen, Bamse och Tjuvstaden samt Morran och Tobias. Året dessförinnan En man som heter Ove, En underbar jävla jul samt Så ock på jorden. 

Under de senaste åren har Syntolkning Nu levererat runt trettio filmer med syntolkning och i vissa fall även uppläst textremsa. Läs mer på syntolkcentralen.se, om de filmer vi gjort tillgängliga via mobilapp och/eller DVD. Flera av filmerna finns även att få syntolkade då de visas på DVD eller i TV alternativt då de streamas. 

Årets Bästa film 2017 blev The Nile Hilton Incident. Inte heller i år är vinnaren av årets bästa film försedd med syntolkning eller uppläst text. 

De två senaste åren har endast tre av åtta nominerade filmer till bästa film blivit tillgängliga med hjälp av syntolkning. Varken Efterskalv som vann 2016 eller Jätten som vann förra året fick något syntolkningsspår. Ingen av vinnarna de åren kom upp ens i topp tio. 

Därför är det intressant att läsa listan från SFI, på de mest sedda svenska filmerna under 2017. Topp fem erbjuder alla filmer med syntolkning. Medan få av årets vinnare finns med.

  • Solsidan - 784 094 besök 
  • Hundraettåringen som smet från notan - 398 456 besök
  • All Inclusive - 297 753 besök 
  • Borg - 241 404 besök 
  • Bamse och häxans dotter - 206 828 besök

Här kanske en av riktlinjerna för att söka stöd från SFI går emot sig själv, då man vill att filmen skall ha både publikpotential samt vara av konstnärlig kvalitet. 

Det är många filmer som dessvärre inte blir tillgängliga, främst utländska. Detta då det är en större administrativ apparat att för filmerna till de som skall förse filmerna med syntolkning och uppläst textremsa. Bland de bolag som är flitigast via mobilapp återfinns Nordisk Film samt SF Studio med över 15 filmer vardera. Därefter följer tex Folkets Bio, TriArt, UIP samt Noble Entertaiment.

Bilder från Syntolkning Nus arkiv. Överst Peter Lilliecrona vid en enorm Guldbagge, på den tiden då galan livesyntolkades på TV. Därefter en bild på en syntolk under inspelning av ett ljudspår till en syntolkad film.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media