Inte ett aprilskämt, nu är den här

Lagom till andra kvartalets början skickar föreningen Syntolkning Nu i Sverige ut det andra numret av e-tidningen Allt Om Syntolkning. Detta för att sprida ännu mer ljus och intresse över syntolkning. 

Bilder på de två första sidorna. Den ena en lycklig flicka som med hjälp av allsångshäftet i punktskrift, kan sjunga med. Detta alltmedan hon och hennes vänner i sina öronsnäckor kan höra syntolken berätta vad som händer på och kring scenen. Den andra bilden är två skådespelare som innan föreställningen smyger ut till den synsvaga publiken och presenterar sig och sina karaktärer

Det första utgivna nummer av e-tidningen innehöll intervjuer med skådespelarna Per Andersson och Marianne Mörck. Linus Forsberg, ordförande i riksorganisationen Unga med Synnedsättning var först ut att skriva en gästkrönika. I tidningen kunde man även ta del av besöket på VIP premiären av filmen Sune vs Sune. Det blev en upplevelse för några barn att få sitta på första bänk och via den inspelade syntolkningen se filmen.

I detta nya nummer (http://bit.ly/2HVTby7) intervjuas Ola Forssmed. Tomas Johansson från Svenska Filminstitutet svarar på några frågor. Denise Cresso-Nydén skriver detta kvartals gästkrönika. Nicolina Pernheim berättar om sina upplevelser, att ensam flyga till USA. Fler reportage blir det i detta utökade nummer av e-tidningen Allt Om Syntolkning. Bland annat om Herr Kattzon och Lilla Morrhår samt Media for all.

Lagom till sommaren kommer det tredje numret. Där kommer man lyfta fram en hel del av det som är tillgängligt med hjälp av syntolkning men även det som av olika anledningar inte livesyntolkas. I det tredje numret kommer man bland annat få tal del av en intervju med en politiskt ansvarig person, vad gäller kulturfrågor. 

Den första tidningen finns numera även uppläst och även detta nummer kommer inom kort i en uppläst version. 

Man har sökt medel, ännu utan resultat, för att kunna distribuera tidningen bland annat till landets syncentraler 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Redan 2005 fanns syntolkning på DVD. 2011 fick Svenska Filminstitutet uppdraget av regeringen att se över möjligheten till inspelad syntolkning, enkelt förmedlad till biobesökarna. Numera sker syntolkning av via de bioappar som SFI medverkade till. Appen fungerar även till flera filmer som streamas eller visas på TV.
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer