Mellan rotavdrag och twitter finns syntolk

Report this content

I april utkommer den senaste upplagan av Svenska Akademins Ordlista. Bland alla nya ord som rotavdrag och twitter finns nu också SYNTOLK med. 

Flera av alla de ord som nu kommer med i SAOL är helt nya men ändå välkända. Syntolk har som ord funnit länge och som arbete sedan slutet av 80-talet. Trots detta är ordet Syntolk okänt hos merparten av svenska folket.  

Bättre sent än aldrig. Syntolkning är en samhällsföreteelse som är här för att stanna, säger Håkan Thomsson som är ordförande i synskadades Riksförbund.

- Vi välkomnar att ordet "syntolk" nu tar plats i SAOL men det slutar inte här. Nu när ordet finns officiellt gäller det att det förankras i samhället och blir allmänt känt på samma sätt som exempelvis "teckenspråkstolk". Men detta är som sagt ett viktigt första steg i helt rätt riktning, säger Linus Forsberg som är vice ordförande i Riksorganisationen Unga Synskadade.

- Nu gäller det också att få samhället att se nyttan av ett inkluderande samhälle, säger Peter Lilliecrona, Sveriges mest kända syntolk. Projektet Tillgänglig Bio, som initierades av den tidigare Kulturministern, har gett ett positivt resultat för biointresserade och jag hoppas vi kan få se något liknande för scenkonsten. Det finns lösningar, nu gäller det bara för politiken att ta sitt ansvar och hjälpa till med att bygga upp ett mer tillgängligt samhälle, tycker Peter.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

En av mina grundtankar är att alla skall kunna ta del av teater och syntolkning är en viktig del av detta. Egentligen borde detta vara en självklarhet för alla teatrar mm.
Georg Malvius