Ny e-tidning om syntolkning

Många blandar fortfarande ihop syn- och teckentolkning. Därför lanserar vi ett nytt steg i att sprida information om syntolkning.

- Den information vi lämnar går oftast via de synsvagas vänner och anhöriga men även via våra utskick. Genom syncentralerna kan vi inte lämna information om syntolkade event, då de ofta anser det som reklam, berättar Peter Lilliecrona. Den vägen kan vi inte heller nå de över 100’ registrerade, då allt där är inom sekretessen. Via intresseorganisationerna når vi bara runt 30% och då enbart lokalt. Därför har vi under alla år jag arbetat med syntolkning försökt finna informationsvägar och nu släpper vi e-tidningen, Allt Om Syntolkning, via Issuu. Detta som ett ytterligare komplement till pressmeddelanden och den info vi ger via sociala medier och hemsidor. Tidningen finns även som text på hemsidan, alltomsyntolkning.se.

I tidningen hoppas vi kunna samla information om det mesta som rör syntolkning. Som ett komplement till de medlemstidningar som SRF och US ger ut, så är detta en tidning som inte är en medlemstidning. Vi vill och hoppas samla mycket från alla håll och inte enbart med Syntolkning Nu som avsändare.  Tidningen kommer ut kvartalsvis och innehåller en kalender, intervjuer och artiklar samt annonser från olika arenor, berättar Peter.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media