NYTT MEDLEMSÅR

Januari 2018 innebär också ett nytt medlemsår för gamla som nya medlemmar till Syntolkning Nu i Sverige. Föreningen som etablerades i Göteborg har funnits sedan 2010 och utgår fortfarande, över hela landet, från Göteborg.

Det kostar fortfarande inget extra att följa med på de syntolkningar vi är med och arrangerar.
Man behöver INTE vara medlem i vare sig Syntolkning Nu, SRF, US eller FSBU för att ta del av syntolkningar.
Man kan boka biljetter via oss eller via arenan och alla är lika välkomna att ta del av syntolkningen.
Oftast hjälper vi även till med ledsagning. Är du osäker, fråga oss.

Man behöver inte vara medlem för att nu hinna nominera Sveriges tillgängligaste arena 2017.
Detta gör man genom att skicka ett mail till nominera@syntolkning.nu och där ange arenans namn och varför.
Förra året fick Malmö Opera priset som Sveriges tillgängligaste arena 2016. 

Syntolkning Nu i Sverige agerar över hela landet med livesyntolkningar på teater, bio och andra evenemang.
Vi arbetar helt utan bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting.
Oftast är det positivt inställda arrangörer och arenor som ser till att evenemanget syntolkas.
Ibland sker livesyntolkning även genomsamverkan från enskilda SRF-/ US-/ FSBU-distrikt. 


Gamla som nya medlemmar är välkomna att nu betala medlemsavgiften till Föreningen Syntolkning Nu i Sverige.
Syntolkar betalar 150 kronor, stödmedlemmar minst 100 kronor samt familjer 250 kronor per år.
Enklast görs det genom Swisha beloppet till 123 504 77 09 ange medlem samt mailadress.
Det går även bra via BankGiro 657-1327 men då måste även mobilnummer anges, vilket man inte behöver via Swish.

Styrelsen för Syntolkning Nu har för 2018 beslutat att erbjuda medlemmar speciell rabatt på biljettköp.
Som medlem får man sin första bokade biljett med 10% rabatt och följande bokningar med 5% rabatt.
Familjer ges också rabatt för den första bokade biljetten med 10% samt 5% på övriga i samma beställning.

Rabatten gäller föreställningar och event som Syntolkning Nu arrangerar och dessa presenteras i speciella medlemsmail.
Medlemsmailen är tänkta att komma en gång per månadsskifte.
I dessa medlemsutskick kommer vi även nämna andra rabatter och förmåner samt berätta om kommande evenemang.

Välkommen till ett nytt spännande och tillgängligt val år med extra mycket syntolkning och på bio även uppläst textremsa.

Styrelsen för Syntolkning Nu i Sverige
Peter Lilliecrona, Lotta Isacsson, Ulf Olausson, Mikael Persson och Niklas Karlsson. 

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media