SE MIG!

Report this content

Den 15 september lanseras ”Se mig!”, kampanjen där kända svenskar visar sitt stöd för att den kultur de är en del av ska finnas till för alla.


Att kunna ta del av kultur, sport och nöjesevenemang, sätter en guldkant på många människors liv. Men personer med synnedsättning ges inte samma möjligheter som andra. Därför driver Riksorganisationen Unga Synskadade tillsammans med Syntolkning Nu i Sverige mellan den 15 september och 20 november kampanjen "Se mig!" där kända svenskar visar sitt stöd för att kultur ska finnas till för alla. En enkel kampanj film finns på Youtube.

Grunden i kampanjen utgörs av 20-30 sekunder långa videoselfies där kända svenskar delar med sig av sina tankar om syntolkning. Några av de namn som kommer att synas i kampanjen är Panetoz, Jojje Jönsson och Lisette Pagler. Filmklippen kommer att spridas i sociala medier under taggen #semig och bidra till att öppna fler människors ögon för vad syntolkning är och varför det behövs.

- Genom korta filmklipp i sociala medier blir det enkelt för många att få snabb information om vad syntolkning är, säger Linus Forsberg, ordförande för Unga Synskadade. Att det dessutom är kända personer som syns i klippen gör de mer attraktiva och kan få fler att vilja se och ta till sig av dem.

Kampanjen avslutas med ett finalseminarium den 19 november till vilket ansvariga för tillgänglighet från kulturbranschens stora aktörer bjuds in. Här står syntolkning i centrum och diskuteras ur olika perspektiv. Vi bjuder på paneldebatt mellan politiker och får lyssna till såväl positivt som negativt inställda arenaägare och arrangörer. I kampanjen sprids också filmklipp där personer som själva har en synnedsättning berättar om vad syntolkning innebär för dem. Dessutom görs riktade insatser mot aktörer på kulturmarknaden för att belysa vikten av att dessas utbud syntolkas.

- Jag har jobbat som syntolk i över trettio år, men fortfarande är det få som vet vad jag gör, säger Peter Lilliecrona, ordförande för Syntolkning Nu. Därför är den här kampanjen ett viktigt sätt att sprida information om hur syntolkning möjliggör för fler att känna sig inkluderade och välkomna till kultur- och nöjesevenemang. 

För många med nedsatt syn är syntolkning en förutsättning för att ta del av kultur. Inom kulturbranschen saknar dock många kunskap om vad syntolkning är och varför det behövs, och ofta förväxlas syntolkning med teckenspråkstolkning. Syntolkningens vara eller icke vara beror ofta på enskilda aktörers goda vilja och ekonomiska förutsättningar. Kampanjens främsta mål är således att öka kulturbranschens kunskap om syntolkning. men också Regeringens krav på att det svenska kulturutbudet ska syntolkas, likväl som att ett statligt stöd till finansiering behöver tas fram. Det behöver även bli tydligare vart personer med nedsatt syn kan finna information om vad som syntolkas.

Kampanjen smygstartade den 30 juni genom två klipp med skådespelerskan Anna Bromee och cirkusdirektören Robert Bronett som finns på YouTube under #semig samt bifogade.

Läs mer om kampanjen på www.ungasynskadade.se eller www.alltomsyntolkning.nu. Exempelbilder från olika syntolkningar bifogas.

Linus Forsberg                                          Josefin Bergstrand
Ordförande                                                Politisk sekreterare
Riksorganisationen Unga Synskadade     Riksorganisationen Unga Synskadade
0729 07 91 33                                           0765 39 92 87
linus.forsberg@ungasynskadade.se         josefin.bergstrand@ungasynskadade.se

Peter Lilliecrona
Ordförande
Syntolkning Nu i Sverige
0730 34 51 12
peter.lilliecrona@syntolkning.nu

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Om Unga Synskadade:
Riksorganisationen Unga Synskadade (US) är Sveriges intressepolitiska organisation för unga med synnedsättning i åldrarna 12-31. US driver frågor om personer med synnedsättnings situation, med målet att gruppen ska kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med fullt seende. En av deras viktigaste frågor är syntolkning. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag hoppas fler skall kunna få ta del av syntolkning.
Robert Bronett, cirkusdirektör, från videon #semig
Jag har sett hur mycket syntolkning betyder.
Anna Bromee, skådespelare, från videon #semig