#semig - Dubbelt upp under Vita käppens dag, 15 oktober

Report this content

Robert Bronett, Moa Lignell, Panetoz, Thomas Petersson, Maria Montazamia, Richard Herrey och Claes Eriksson.
Dessa och många fler tycker att mer av Sveriges kultur- och nöjesutbud kan behöva syntolkas.
En månad efter kampanjstarten sammanfaller den utlagda videoselfien med Vita Käppens Dag, 15 oktober.

Mellan den 15 september och 20 november driver Riksorganisationen Unga Synskadade tillsammans med föreningen Syntolkning Nu i Sverige kampanjen #semig. Man gör det tillsammans för att sprida information om just syntolkning.

Grunden i kampanjen utgörs av korta spontana video-selfies i sociala medier. Kända svenskar och personer som själva har en synnedsättning berättar om sina tankar kring syntolkning. Alla står de upp för att den kultur de är en del av ska finnas till för alla.

Torsdagens video-selfie kommer från Nicolina Pernheim, judoka (judoutövare), som nu efter Paralympics i Peking 2008 och London 2012, håller på att kvala in även till i Rio, 2016. Dagens extra video-selfie kommer från Eva Fridh. Eva har själv en stark synnedsättning. Hon startar sin video-selfie i mörker och man hör bara hennes röst. Alla hittills publicerade video-selfies finns på Youtube http://bit.ly/1MnElth.

På den öppna frågan om syntolkning blivit trendigt, svarar trendspanaren Göran Adlén: - Ja absolut har det blivit trendigt!!
– Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Jag vill att den ska vara det! säger Lena Adelsohn Liljeroth i sin video-selfie.
– Jag vill att alla ska ha chansen att uppleva det jag gör på scenen! Med syntolkning får fler den möjligheten, säger Jojje Jönsson i sin hälsning.
– Jag tycker syntolkning skall var en självklarhet, annars stänger vi ute en massa människor med synnedsättning, säger Eva Olofsson.

Att kunna ta del av kultur, sport och nöjesevenemang sätter en guldkant på många människors liv. Men personer med synnedsättning ges inte samma möjligheter som andra då syntolkning ofta är en förutsättning. Många inom såväl Kulturbranschen som bland landets kulturutövare samt sportintresserade saknar kunskap om vad syntolkning är och innebär. Dessutom finns inget nationellt stöd eller samordning. Därför är det syntolkade utbudet mycket begränsat, och personer med synnedsättning utestängs från svensk kultur, nöje och idrott. 

I en debattartikel från maj 2013, skrev äldreministern Maria Larsson och Carl Älfvåg från Handisam: ”På område efter område är levnadsförhållandena sämre för människor med funktionsnedsättning. Deltagandet i sociala aktiviteter är lågt och var femte har ingen nära vän. Vi måste tillsammans skapa ett samhälle där alla får vara delaktiga,”

Kampanjen #semig har som främsta mål att sprida information och därigenom öka kunskapen om varför mer av Sveriges kultur behöver syntolkas. Genom filmklipp i sociala medier blir det enkelt för många att få snabb information om syntolkning och därigenom gemensamt bygga bort dagens diskriminering. Syntolkning fyller hålet i en socialt viktigt fråga, tillgänglighet och inkludering i ett demokratiskt samhälle.

Läs mer om kampanjen på www.ungasynskadade.se eller www.alltomsyntolkning.nu. 

Bifogade bilder är en collagebild för kampanjen #semig. En grupp människor besöker och får syntolkat på Skansen, teatern och biosalongen. Därtill två bilder från en syntolk på teater och i ljudstudio. Videofilmerna är inför ett syntolkat besök i en arena samt Linus och Peter.

Linus Forsberg                                          Josefin Bergstrand
Ordförande                                                Politisk sekreterare
Riksorganisationen Unga Synskadade     Riksorganisationen Unga Synskadade
0729 07 91 33                                           0765 39 92 87
linus.forsberg@ungasynskadade.se         josefin.bergstrand@ungasynskadade.se

Peter Lilliecrona
Ordförande
Syntolkning Nu i Sverige
0730 34 51 12
peter.lilliecrona@syntolkning.nu

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Kulturen ska vara tillgänglig för alla.
Lena Adelsohn Liljeroth
Jag tycker syntolkning skall var en självklarhet.
Eva Olofsson