Sveriges mest tillgängliga arena 2019

Report this content

Priset är inte för den bästa syntolkningen. Det är ett pris för att uppmuntra arenor och arrangörer att medverka till att en stor grupp människor kan inkluderas och inte behöva stå utanför kultur- och nöjesutbudet på grund av bristande tillgänglighet.

Det är en sak att arenor skall vara tillgängliga för alla i samhället. Men att komma in genom en dörr och kunna få en plats att sitta på, är en sak i sig. Att även få uppleva det som visas i lokalen betyder så mycket mer och är inte alltid en självklarhet.

Att få en plats och sedan inte se eller höra vad som sker är lika med noll. Alla kulturinstitutioner har ett ansvar att tillgängliggöra det som de visar. Det gäller såväl museer och kommunala utställningar som statsunderstödda kulturinstitutioner.
Här finns dock en snedvridning i samhället, beroende på var man bor och som är arrangör. Flera privatteatrar ersätter själva för att deras evenemang på ort och ställe skall vara tillgängligt, även på turné. Många arrangörer gör likadant, trots att det inte någonstans framgår vems ansvaret är.Små fria grupper har ofta viljan, men inte alltid den ekonomi som kan behövas. För det är just det, det finns inget tydligt ansvar på vem som skall stå för det ekonomiska. Därför har Riksförbundet Unga med synnedsättning initierat ett öppet brev till riksdagspartierna och där kommit med ett förslag (se länk).

2016 beslutade Syntolkning Nu att dela ut ett pris till Sveriges mest tillgängliga arena. Priset delas ut på den internationella syntolkningsdagen, den 12 mars. Två arenor har redan tilldelats detta pris, Malmö Opera och Norrbottensteatern. Bland de arenor, sex stycken, som nominerades 2019, återkom flera med svar på våra frågor.

Motiveringen till Sveriges mest tillgängliga arena 2019 lyder:
På den här teatern går ledsagaren gratis och kommer man ensam kan arenan hjälpa till med ledsagning. Arenan bestämmer helt själv vilka dagar man skall erbjuda syntolkning och besökarna får oftast träffa ensemblen innan föreställningen. Teatern informerar via hemsidan och ombud samt taltidningen om vilka dagar föreställningarna syntolkas. Man textar vissa föreställningar och skulle tekniken fallera så erbjuds man en ny biljett.


Foto: Emmalisa Pauly

Valet på 2019 års mest tillgängliga arena föll på Malmö Stadsteater.

- Hedrande och underbart, det sporrar oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger teaterchef Kitte Wagner. Vi har jobbat länge med olika typer av tillgänglighetsinsatser som till exempel textning av föreställningar, syntolkning och fysisk tillgänglighet. Efter ombyggnaden av vårt teaterhus kommer vi att skapa ännu bättre möjligheter.

Malmö Stadsteater kommer detta spelår erbjuda följande pjäser med syntolkning: 
Prekariatet den 19 mars samt Tartuffe den 15 april.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om Syntolkning Nu
Föreningen Syntolkning Nu i Sverige, med säte i Göteborg, firar under 2020 sitt tio-årsjubileum.

Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat. En syntolk skall vara väl förberedd och veta vad som kommer hända. Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Syntolkningen förmedlas av en utbildad och kunnig syntolk, som beskriver det som syns och som är viktigt för handlingen.
All syntolkning sker trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland är det i stora teatersalonger eller arenor men även i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält.
Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 

Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 
Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

För ytterligare information, se våra hemsidor:
www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningen
www.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Vi finns även på Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och Soundcloud.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar