Sveriges tillgängligaste arena

Report this content

Syntolkning Nu har utsett Sveriges tillgängligaste arena 2016.

Detta är inget pris för bästa syntolkningen. Det är ett pris för att uppmuntra arenor och arrangörer att medverka till att en stor grupp människor kan inkluderas och inte missa något på grund av bristande tillgänglighet.

Motiveringen till Sveriges tillgängligaste arena 2016 lyder:

Som institution har man under flera år utökat sitt utbud av tillgängliga program. Man har lyckats att få till en tillgänglig hemsida, för de hjälpmedel som står till buds för personer med synnedsättning. Denna institution verkar, som många andra, även för en lyhördhet gentemot sina besökare, oavsett funktionsnedsättning. 
Juryn sätter stor vikt på att ledsagare medföljer utan kostnad. Detta i tider då alltfler kommuner kräver att det är den som är i behov av ledsagning som ska stå för ledsagarens kostnader och inte kommunen. Denna institution arbetar även för att kunna få fram en syntolkning och textning via mobilapp. Toaletter för funktionsnedsatta finns lättillgängligt.
 

Valet till Sveriges tillgängligaste arena 2016 har fallit på Malmö Opera.

Man syntolkar på bestämda datum, som annonseras i förväg. Som besökare kan man komma spontant på den aktuella syntolkningsdagen och få låna mottagare. Boka biljetter kan man göra via webben, kassan eller via partner. Man är behjälplig med ledsagning och har man egen ledsagare med sig, kommer denna in utan extra kostnad. Rullstolar i olika storlekar är inga problem och toaletter är uppmärkta i punkt samt lättåtkomliga. Man har medhörning och utlåning av mottagare samt displayer med antingen teckenspråk eller rullande text. Skulle tekniken fallera återbetals biljetten.

- Vi är stolta och glada över att bli utsedda till Sveriges tillgängligaste arena 2016. Vi arbetar hårt för att göra operakonsten tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder eller funktionsnedsättning. Vi vill tacka juryn och lovar att låta priset sporra oss i vårt fortsatta arbete, säger marknadschefen Thomas Wickell.

Bakgrund: 
Det är en sak att arenor skall vara tillgängliga för alla i samhället. Men att komma in genom en dörr och kunna få en plats att sitta på, är en sak som ofta står i byggnormerna. Att vara behjälplig och se till att det som visas i lokalen, däremot, är något helt annat och betyder så mycket mer för samtliga besökare.

Att få en plats och sedan inte se eller höra vad som sker är lika med noll. Alla kulturinstitutioner har ett ansvar att tillgängliggöra det som de visar. Detta gäller såväl kommunala institutioner såsom museer och utställningar precis som statsunderstödda kulturinstitutioner. Här sker dock en snedvridning i samhället, beroende på var man bor och vem som är arrangör.

Flera privatteatrar betalar själva för att deras evenemang skall vara tillgängliga på sin ort. Flera arrangörer gör likadant trots att det inte någonstans framgår vems ansvaret är. Alla har viljan men inte alltid den ekonomi som krävs.

- På den internationella syntolkningsdagen 12 mars som Syntolkning Nu i Sverige initierade, beslutade vi att skapa ett pris till Sveriges tillgängligaste arena 2016,  berättar Peter Lilliecrona, verksamhetsledare på Syntolkning Nu. Via mail och samtal fick vi förslag på sex teatrar och arrangörer i landet. Inga arenor nominerades. Främst beroende på att de inte själva arrangerar evenemangen. Man anser att det är den enskilda och inhyrda arrangörens ansvar, vilket ofta leder till ett moment 22. Frågan handlar då om det finns plats i budgeten att ersätta eventuella syntolkar samt på plats vara dem behjälpliga att utföra sitt arbete. Det är ett generellt problem med att gästspel, inte automatiskt erbjuds med syntolkning. 

Till de som nominerats sändes under januari ett formulär ut för att säkerställa det som sagts om dem stämmer. Styrelsen i Syntolkning Nu samt flera personer med synnedsättning fick ta del av svaren, utan att veta vem som svarat vad. Det blev institutioner som kom topp tre, men är ändå inte fullt tillgängliga. Alla hade något som skilde dem åt. Bland samtliga nominerade finns det fortfarande förbättringsområden. Vi hoppas att det under 2017 förändras och att alla institutioner, arenor och arrangörer blir fler och bättre på tillgänglighet.

I och med detta startar nu nomineringar till Sveriges tillgängligaste arena 2017. 

Välkommen att göra din nominering till nominera@syntolkning.nu.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, +46 730-345112, peter@syntolkning.nu 
Mikael Persson, ordförande Syntolkarna i Sverige, +46 70-333 95 50, mikael.persson@syntolkning.nu
Thomas Wickell, Malmö Opera, +46 40 208 438,  thomas.wickell@malmoopera.se

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med arrangörer, arenor liskom SRF, US och FSBU. 
Bioaktuella filmer som syntolkats via appen tillgänglig bio är: Småstad, Rum 213, Sameblod samt Ljus i natten.

Prenumerera

Media

Media