SYNTOLKNING NU TILLDELAS ÅRETS INKLUSIONSPRIS FRÅN UNGA SYNSKADADE

2015 firar Riksorganisationen Unga Synskadade sitt fyrtioårsjubileum och ger sitt stora inklusionspris till Syntolkning Nu i Sverige. Motiveringen till priset är bland annat: Syntolkning Nu har med hjärta, engagemang och styrka genom sin syntolkning tillgängliggjort kultur, sport, film och mycket annat för unga med synnedsättning.

Priset delades ut den 26 juni under jubileumsmiddagen på Almåsa.

Syntolkning nu tilldelas 2015 riksorganisationen Unga Synskadades Inklusionspris. Syntolkning Nu har med hjärta, engagemang och styrka genom sin syntolkning tillgängliggjort kultur, sport, film och mycket annat för unga med synnedsättning. Syntolkningen har gått att ta del av både inom och utanför Sveriges gränser, både live och genom inspelningar. Syntolkning Nu har också tillsammans med Unga Synskadade bedrivit ett betydande påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter, stiftelser, teatrar, institutioner och allmänheten. Vi vill genom utmärkelsen uppmärksamma Syntolkning Nu:s tillgänglighetsarbete och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete. Inklusionspriset instiftades 2009 och delas ut vartannat år. Med priset vill Unga Synskadade premiera en persons, organisations eller företags arbete för attitydförändringar och inkludering av människor med funktionsnedsättning.
Jakob Rosenvind ordförande Unga Synskadade

Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu var på resa i Tyskland och lät genom Mikael Persson, vOrdförande i föreningen hälsa:
Att Syntolkning Nu belönats av Unga Synskadade med årets Inklusionspris rörde mig till tårar. Personer med behov av syntolkning finns över hela landet och skall erbjudas detta oavsett var de befinner sig, tillgänglighet får inte vara en lokalfråga.
Att få detta pris från Riksorganisationen Unga Synskadade är mycket hedrande och ställer även krav på oss liksom arrangörer och samhället att tillgängliggöra ännu fler evenemang. Det skall inte gå för en arena att säga att man är tillgänglig bara för man uppfyller byggnormen, eller en arrangör som säger att de inte vill. Flera tycker Syntolkning Nu är tjatiga, gnälliga och orimliga i det för oss naturliga arbetet att syntolka och inkludera alla i våra resultat. Även om det för många arrangörer är en ekonomisk fråga så skall det inte, 2015, vara ett hinder för tillgänglighet.
Tack alla och hoppas vi syns på en syntolkning nära dig, för det är din demokratiska rättighet.
Peter Lilliecrona
Stolt ordförande, verksamhetsledare och syntolk

Varje tisdagskväll livesyntolkar Syntolkning Nu Allsång på Skansen i SVT Play. Under sommaren syntolkas även Cirkus Scott på ett antal orter, Tre steg i snedsteg på Krusenstiernskateatern, Lotta på Liseberg samt Carl-Einar Häckners Varité på Liseberg, Charley’s tant på Gunnebo Slott, Bröllop i Kikar'n på Vallarna samt filmer under Kulturkalset i Göteborg och sommarbion i Stockholm. Uppdaterad evenemangsinformation finns på http://alltomsyntolkning.nu/evenemang/.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, Ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 46 730-345112, peter@syntolkning.nu 
Mikael Persson, vOrdförande i Syntolknikng Nu i Sverige 46 70-333 95 50, mikael.persson@syntolkning.nu

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media

Citat

Personer med behov av syntolkning finns över hela landet och skall erbjudas detta oavsett var de befinner sig, tillgänglighet får inte vara en lokalfråga.
Peter Lilliecrona