Tillgänglig utställning

Till 2016 års världsutställning Monet till Cezanne i Halmstad arena har Destination Halmstad arbetat för ett tillgängligare besök. Personer med synnedsättning får låna teknik för att kunna lyssna till en syntolk som presenterar hela utställningen från foajé till utgång. Hela inspelningen är på över en och en halv timma.

"Utforska en ny spännande värld och glöm den traditionella idén om hur ett museibesök ska vara. Nu behöver du inte längre smyga tyst runt konstgallerier och museisalar och se mästerverken från långt håll. Istället kan du interagera med innehållet på ett helt nytt sätt, stimulera dina sinnen och utmana din föreställning om hur en utställning kan se ut. Förbered dig på en pulserande symfoni av ljus, färger och ljud – som kompletterar och förstärker varandra och skapar vad besökare har kallat ”en oförglömlig upplevelse för alla sinnen” - från utställningen Monet till Cezanne.

Syntolken Linda från föreningen Syntolkning Nu har läst in nästan alla text som presenteras på plexiglasskivor under världsutställningen Monet till Cezanne. Därtill har hon även läst in ett syntolkningsmanus som beskriver för personer med synnedsättning vad som händer under de trettio minuter som filmen visas i det stora rummet.

Arbetet med att lägga grunden till den presentation som sker via audioguiderna började för flera veckor sedan och i början av maj var föreningens verksamhetsledare Peter samt syntolken Linda tillsammans med Niklas, som är helt blind, i Halmstad Arena. Avsikten var att gå igenom rummen för att bekräfta att upplägget skulle fungera, som man tänkt sig. Niklas lyssnade medan Peter läste upp manuset som beskrev tavlorna i det då helt tomma utställningsrummen. 

Dagarna runt föreningen Syntolkning Nu i Sveriges födelsedag, 18 maj, laddades, med vissa problem, de audioguider som är tänkta att användas. ID punkter för lyssningen sattes på plats och den 18 maj fick perosnal gå runt och testa det hela. Naturligtvis skedde detta med speciella glasögon för att simulera gråstarr och på så sätt bättre förstå vilken hjälp syntolkningen ger.

Redan förra året sa projektledaren Anna Karlsson i ett pressmeddelande: "Utställningen är den senaste hos Grande exhibitions och har tidigare varit i S:t Petersburg och Moskva. Det är en helt unik digital konstupplevelse som också kommer att erbjuda dig som besökare att vara konstnär för en dag på ett helt nytt sätt."

Delar av personalen som arbetar med utställningen passade på att testa syntolkning.

Utställningen pågår mellan den 19 maj och 4 september och syntolkning erbjuds varje dag då utställningen är öppen.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Konst är inte vad du ser, utan vad du får andra att se.
Edgar Degas