Tillgängliga filmer, inte bara på bio

Sedan en tid tillbaka visas många filmer på de svenska biograferna, med syntolkning och/eller uppläst textremsa. Flera filmer är som ännu inte haft premiär, tex ”Spectre” och ”En man som heter Ove” görs just nu klara för att bli tillgängliga via den mobil app som Svenska Filminstitutet och Post & Telestyrelsen tagit fram.


Även äldre filmer som visas på TV eller streamas via Internet kan man ta del av syntolkning via mobilappen. Den senaste av dessa är Brasiliens bidrag till Oscarsgalan 2015, ”Varje gång jag ser dig”. Den har tidigare syntolkats live bland annat på Göteborgs Kulturkalas. Nu har distributören Lucky Dogs försett filmen med ljudspår, både för syntolkning och uppläst textremsa. Filmen kan laddas ned via en del streamingtjänster och sedan startar man mobiliappen och tar del av det ena eller båda ljudspåren.

Andra äldre filmer som på detta sätt finns med syntolkning är bland andra ”Återträffen”, ”Trevligt folk” samt ”The Double”. Även ”Svensk jävel” och ”10 000 timmar” kan man också ta del av syntolkning, då de streamas eller visas på TV.

Info:

  • Mobilappar som används för tillgänglig bio är BioPlay, MovieTalk, SubTalk, Tillgänglig Bio samt VoiceVision. Viss variation på utbudet kan förekomma.
  • De flesta aktuella filmer på biorepertoaren som är tillgängliga presenteras bland annat på www.sf.se/tillgangligbio.
  • Exempel på syntolkad film med uppläst textremsa är filmen The Double. Kort exempel bifogas.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media