Fortsatt god lönsamhet för SYSteam

Fortsatt god lönsamhet för SYSteam SYSteam koncernen befäster positionen som ett av Sveriges ledande IT- företag. Första halvåret 2002 ökade omsättningen till 481 MSEK (452), en ökning med 6,4 procent jämfört med föregående period och vinsten uppgick till 20,9 MSEK*. SYSteams affärsidé - att agera som en värdeskapande IT-partner åt kunderna - har visat sig vara mycket framgångsrik. Med värdeskapande IT- partner menas att vi fokuserar på långa och djupa kundrelationer där vi har förmågan att skapa nytta i kundernas verksamheter med hjälp av IT. För kunder som utnyttjar hela vår bredd blir vi en strategisk utvecklingspartner med helhetssyn och fokusering på kundnytta. "Verksamheten har som helhet utvecklats mycket väl, speciellt med hänsyn till den rådande marknadssituationen. Genomsnittligt antal anställda var under perioden 769 personer (753 personer), vilket är en ökning med 2 procent jämfört med föregående period. Vår satsning med lösningar för olika branschsegment har slagit mycket väl ut. Ett exempel är hälsa- och sjukvård. Analyser visar att kunderna inom detta segment kommer att öka investeringstakten inom IT de närmaste åren. För fortsatt satsning inom detta område, liksom driftlösningar, har dessa organiserats i egna affärsområden. "Vi engagerar oss mycket i att hjälpa våra kunder med effekthemtagning i gjorda investeringar kring affärssystem och infrastruktur. Detta har kompletterats med marknadens ökade intresse i områden som exempelvis IT- säkerhet, utkontraktering, drift, att göra befintliga produktions- och bassystem tillgängliga via Internet etc. Nyckeln till SYSteams framgångar är förmågan att utveckla befintliga kunder med hjälp av IT- partnerkonceptet. Dessutom ger entreprenörskapet i SYSteam en god förändringsförmåga mot nya områden. Detta bäddar för en god framtida utveckling", säger Niclas Ekblad, Koncernchef på SYSteam. (* EBITA före jämförelsestörande poster) SYSteam har en framskjuten position bland Nordens IT-konsultföretag. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på ca 40 platser i norra Europa. BURE IT äger 48 % av SYSteam koncernen. Övriga 52 % ägs av grundarna och medarbetarna på SYSteam. www.systeam.se För mer information kontakta: Niclas Ekblad, Koncernchef SYSteam Tel: 036-14 93 10, Mobil: 070-561 89 76, Mail: niclas.ekblad@systeam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet.

Dokument & länkar