SYSteam Applications och Adviso ingår i partnerskap

SYSteam Applications och Adviso ingår i partnerskap SYSteam Applications och Adviso AS har idag ingått ett Partnerskapsavtal där syftet är att samarbeta på den Norska marknaden avseende Business Solutions där JDEdwards affärsprogramvara används som systemplattform. Avtalet innebär en strategisk satsning på leveranser av JDEdwards affärssystem för såväl ASP-lösningar som licensförsäljning och riktar sig mot både privat och offentlig sektor. I och med detta Partnerskap stärker bägge parterna sina positioner och blir ledande på den Norska marknaden genom ett ömsesidigt utbyte av kompetens och resurser. "Adviso har som målsättning att bli Nordens ledande servicepartner på effektiv drift av bland annat ekonomi och administration och då med JDEdwards affärssystem som strategisk systemplattform. SYSteam är, som JDEdwards första och ledande Business Partner i Norden den naturliga samarbetspartnern för oss och ger oss en gemensam utökad styrka med kompetent och erfaren personal på båda sidor. Tillsammans kommer vi att erbjuda den Norska marknaden ett vinnande koncept, både för försäljning av ASP-lösningar och för licensförsäljning", säger Tor Arnstorp, Sales Director, Adviso AS "Vi ser mycket positivt på ett samarbete med Adviso och vi är glada för att kunna arbeta på den Norska marknaden med våra förenade Nordiska resurser och vår samlade kompetens. Vi tror att detta kommer att gynna Norska företag. SYSteam, som funnits i flera år i Norge och bland annat har eget bolag för försäljning av produkt och tjänster kring JDEdwards på den Norska marknaden, ser en mycket ljus framtid i och med detta Partnerskap. Vårt Partnerskap kommer inte bara att gagna oss och JDEdwards, utan framför allt kommer befintliga och blivande JDEdwards kunder att ha en mycket stark implementations- och supportpartner att tillgå", säger Magnus Lisnell, VD, SYSteam Applications IC AB. Adviso har idag ca 350 anställda och har kontor i Oslo, Bergen, Bodø och Hammerfest. Adviso har långsiktiga och seriösa ägare som Storebrand, if... och Ergo Group. Ergo Gruppen ägs för övrigt av Posten BA. Adviso har fyra affärsområden; Ekonomi, IT, Kontorsservice och Kantinservice. Innevarande år beräknas omsättningen hamna på ca 300 MNOK. Adviso är certifierad JDEdwards ASP Business Partner. SYSteam har en framskjuten position bland Nordens IT-konsultföretag. SYSteams affärsidé är att aktivt stödja kundernas affärsutveckling med effektiva informationssystem. För kunder som utnyttjar hela vår bredd blir vi en strategisk utvecklingspartner med helhetssyn och fokusering på kundnytta. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på ca 40 platser i norra Europa. Koncernen har 900 anställda och omsätter ca 1.000 MSEK. Sedan 1999 äger BURE IT 30 % av SYSteam koncernen. Övriga 70 % ägs av grundarna och medarbetarna på SYSteam. www.systeam.se www.adviso.no För mer information kontakta: Magnus Lisnell, VD SYSteam Applications IC AB Tel 0702-68 75 75, Mail: magnus.lisnell@systeam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00290/bit0001.pdf

Om oss

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet.

Dokument & länkar