SYSteam ett av Sveriges mest lönsamma IT-företag

SYSteam ett av Sveriges mest lönsamma IT-företag SYSteam befäster positionen som ett av Sveriges ledande IT-företag. År 2002 ökade omsättningen till 975 MSEK (953). Vinsten uppgick till 47 MSEK (45). (EBITA före jämförelsestörande poster) SYSteams affärsidé - att agera som en värdeskapande IT-partner åt kunderna - har visat sig vara mycket framgångsrik. Med värdeskapande IT- partner menas att vi fokuserar på långa och djupa kundrelationer där vi har förmågan att skapa nytta i kundernas verksamheter med hjälp av IT. För kunder som utnyttjar hela SYSteams bredd blir vi en strategisk utvecklingspartner med helhetssyn och fokusering på kundnytta. SYSteams koncernchef Niclas Ekblad säger: "IT-branschen har under 2002 kännetecknats av en fortsatt svag marknad med ökad konkurrens och prispress som följd. Trots detta har SYSteam som helhet utvecklats mycket väl. Under detta år har vi bland annat åstadkommit följande: * Förbättrad lönsamhet. SYSteam är ett av de mest lönsamma IT- konsultbolagen i Sverige. * Förstärkt position mot stora företag och organisationer. SYSteam utsågs i tidningen Affärsvärlden till en av Sveriges 10 bästa IT- konsulter. Respondenter i undersökningen var VD, Ekonomi- och IT-chefer i Sveriges 500 största företag. * SYSteam är idag den enskilt största aktören i Norden inom IT för små och medelstora företag. * Ledande position inom ett flertal branscher, som t.ex sågverksbranschen. SYSteam har nu ca 80 % av Sveriges små och medelstora sågverk som kunder. * Förstärkt position som leverantör av administrativa vårdsystem. SYSteam är nu en av de största aktörerna i Norden inom IT för hälsa och sjukvård. SYSteam är idag unika vad gäller den stora kundbasen som omfattar över 3.000 kunder i Norden. Vår fokusering på att utveckla dessa kunder, och vår affärsidé, att säkerställa att verksamhetsnytta uppnås med IT-investeringen, har återigen visat sig framgångsrika", avslutar Niclas Ekblad. SYSteam har en framskjuten position bland Nordens IT-konsultföretag. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på ca 40 platser i Norden. Sedan 2001 äger BURE IT 48 % av SYSteam koncernen. Övriga 52 % ägs av grundarna och medarbetarna på SYSteam. www.systeam.se För mer information kontakta: Niclas Ekblad, Koncernchef SYSteam Tel: 036-14 93 10, Mobil: 070-561 89 76, Mail: niclas.ekblad@systeam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030306BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030306BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet.

Dokument & länkar