SYSteam köper Spektra-verksamheten från Hands

SYSteam köper Spektra-verksamheten från Hands SYSteam har köpt Spektra MPS från Hands ASA. Förutom själva rättigheterna till programvaran Spektra MPS består verksamheten av konsulter med lång erfarenhet av utveckling, försäljning och implementering av affärssystemlösningar till industrikunder. Med köpet av Spektra stärker SYSteam sin position som affärssystemleverantör i Norden. SYSteam har sedan tidigare affärssystemkunder som Ekornes, Hästens, TrioVing, AD-Plast, Golvabia, IVT, Ido Badrum och Lammhults Möbel. "SYSteam är idag unikt vad gäller den stora kundbasen som omfattar över 3.000 kunder i Norden. Vår fokusering på att utveckla dessa kunder, och vår affärsidé, att säkerställa att verksamhetsnytta uppnås med IT- investeringen, har visat sig mycket framgångsrik. Vi har köpt Spektra MPS för att ytterligare stärka verksamheten i Norge. Sedan tidigare har vi ca 40 medarbetare i Norge. I och med förvärvet blir personalstyrkan i Norge ca 50 personer" säger SYSteams koncernchef Niclas Ekblad. Spektra Affärssystem passar till medelstora och små företag med behov av en effektiv styrning av produktion och administrativa rutiner. Spektra är ett moduluppbyggt affärssystem utvecklat av personer med erfarenhet från produktionsindustrin. Systemet är idag installerat på ca 200 företag i Sverige och Norge. Spektra har ett grafiskt användargränssnitt och använder Microsoft SQL Server som databas. För mer information, kontakta: Niclas Ekblad, koncernchef SYSteam Tel: 036-14 91 00 Mail: niclas.ekblad@systeam.se www.systeam.se SYSteam har en framskjuten position bland Nordens IT-konsultföretag. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på ca 45 orter i Norden. Omsättningen år 2002 uppgick till 975 MSEK, och vinsten blev 47 MSEK. Sedan 2001 äger BURE IT 48 % av SYSteam koncernen. Övriga 52 % ägs av grundarna och medarbetarna på SYSteam. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet.

Dokument & länkar