Vägverket driftsätter det mobila kontoret Lesswire Office

Vägverket driftsätter det mobila kontoret Lesswire Office TeliaSoneras samarbetspartner SYSteam har nu driftsatt Lesswire Office åt Vägverket. Lösningen blir tillgänglig för Vägverkets ca 3500 medarbetare som reser mycket i tjänsten. Det mobila kontoret, Lesswire Office, möjliggör åtkomst och hantering av Outlook med hjälp av en telefon eller handdator när man tjänstgör utanför kontoret. Det innebär att Vägverkets medarbetare kan läsa och skicka mail, uppdatera kalendrar, möten, kontaktregister och uppgifter samt komma åt delar av Vägverkets intranät var de än befinner sig. Funktionen omfattar även central administration och mobil informationshantering mot Vägverkets verksamhetssystem, t.ex. inrapportering av förändringar i vägmiljön. Lösningen har även en stor ekonomisk fördel i jämförelse med anskaffning av bärbara datorer som kostar ca fem gånger så mycket. - Lesswire Office är ett viktigt demokratiskt informationsverktyg, där vi ger vår rörliga personal möjlighet att deltaga i den dagliga mailkontakten med sina kollegor och chefer. Dessutom kan all personal ha tillgång till de senaste nyheterna från vårt intranät, säger Thomas Mannerhagen, ansvarig för telefoni och mobila lösningar på Vägverket. - Kundfokusering och tillgänglighet är viktigt i vår verksamhet, fortsätter Thomas Mannerhagen, Vi vill kunna ge snabb service till våra kunder; allmänheten, yrkestrafiken och olika samarbetspartners. - En stor fördel med den här programvaran är också att vi centralt får kontroll över alla våra handdatorer; hur många vi har, vilka som har dem etc. Dessutom kan virusskydd och nya uppdateringar skickas ut automatiskt till alla användare via servern, fortsätter han. - Den här satsningen ligger helt i linje med målet för 24- timmarsmyndigheten samt Vägverkets strävan att höja service och tillgänglighet för våra kunder, avslutar Thomas Mannerhagen. "Det är mycket stimulerande när en kund som Vägverket väljer vår mobila företagslösning Lesswire Office. Vårt syfte med Lesswire Office är just att paketera mobila företagslösningar så att helhetsnyttan med lösningen lyfts fram och kunderna får enkla och säkra redskap för att mobilisera sin verksamhet, allt från e-post till affärssystem. Viktiga ingredienser är förkonfigurering av användarens utrustning, utbildning och smart logistik.", säger Robin Blomquist på SYSteam Lesswire. Vägverket skapar möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter för medborgare och näringsliv. Vägverkets huvudkontor är placerat i Borlänge, och verket är indelat i sju regioner, fyra affärsenheter och ytterligare fyra enheter. Totalt har Vägverket ca 6500 medarbetare. SYSteam har en framskjuten position bland Nordens IT-konsultföretag. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på 48 orter i Norden. SYSteamkoncernen har ca 1000 medarbetare och omsättningen uppgår till ca 1200 Mkr. Av SYSteams totalt ca 3800 kunder är mer än 2000 inom affärssystemsområdet. www.systeam.se www.systeam.se/lesswire www.telia.se/foretag För mer information kontakta: Robin Blomquist, SYSteam Lesswire Tel: 054-17 76 19, Mail: robin.blomquist@systeam.se Thomas Mannerhagen, Vägverket Tel: 0243-755 03, Mail: Thomas.mannerhagen@vv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet.

Dokument & länkar