Systemair AB kapitalmarknadsdag

Report this content

Pressmeddelande 17 januari 2023

Försäljningsutveckling november och december 2022

Vid kapitalmarknadsdagen som hålls i Systemairs Tekniska center i Skinnskatteberg idag offentliggörs att de två första månaderna av bolagets tredje kvartal har inletts starkt försäljningsmässigt. Försäljningen för november och december 2022 överstiger samma period förra året med 31 procent.


Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Systemairs inledning av tredje kvartalet visar på fortsatt god orderingång och fakturering. Marknadsläget är fortsatt bra på de flesta av våra marknader.”


För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com


Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 17 januari 2023.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har cirka 6 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. 
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.