Systemair publicerar årsredovisningen för 2022/23

Report this content

Pressmeddelande 9 augusti 2023

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelar idag att företaget publicerar årsredovisningen för 2022/23. Årsredovisningen finns publicerad på koncernens webbplats group.systemair.com, i både svensk och engelsk version.

 

Tryckt årsöversikt distribueras inom kort till de som har anmält sitt intresse. Årsöversikten kan även beställas i tryckt format på hemsidan.

För ytterligare information, kontakta:

Roland Kasper, CEO + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO + 46 70 577 40 09

 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

  

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2022/23 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 10,5 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.