Penser Access: Systemair - I väntan på friska fläktar

Nettoomsättningen för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick till SEKm 1864, något lägre än väntat. Systemair har inte kunnat priskompensera för ökade råmaterialpriser samtidigt som bolaget noterade lägre volymer i några av bolagets fabriker. Efterfrågan på bolagets produkter är god och investeringarna fortsätter vilket bör öka kostnaderna de närmsta kvartalen. Samtidigt utvärderar bolaget potentiella förvärv där Nordamerika och/eller Asien är i fokus. På kort sikt räknar vi med att marginalerna fortsätter att vara något pressad men där bruttomarginalen på sikt successivt leta sig uppemot 36% inom några år.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/vantan-pa-friska-flaktar/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2006/2007 och har efter senaste förvärven ca 1700 anställda. Bolaget har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan starten 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen datum.

Prenumerera