Penser Access: Systemair - Stora projektleveranser dämpar marginalen

Systemair redovisar en nettoomsättning på SEKm 1 773 (1 715), vilket var drygt 2% under konsensus och våra estimat. Den organiska tillväxten uppgick till 4% under kvartalet. Den justerade rörelsemarginalen landade på 5% (6,1%) mot våra förväntningar på 5,9% och konsensus på 6,2%. Under kvartalet har Systemair fokuserat på att bibehålla marknadsandelar vilket har resulterat i större projektleveranser som har dämpat marginalen. Samtidigt har omstruktureringskostnader tagits om SEKm 20,6 där vi bedömer att bolaget fortsätter att ta engångskostnader i Q4 även om de inte väntas uppgå till nivåer likt Q3. Vi ser fortsatt en medelhög potential till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1payQh8dSH3H2x9w1d8a40v_-mBOeRMP7/view

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2006/2007 och har efter senaste förvärven ca 1700 anställda. Bolaget har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan starten 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen datum.

Prenumerera