Penser Access: Systemair - Stora projektleveranser dämpar marginalen

Report this content

Systemair redovisar en nettoomsättning på SEKm 1 773 (1 715), vilket var drygt 2% under konsensus och våra estimat. Den organiska tillväxten uppgick till 4% under kvartalet. Den justerade rörelsemarginalen landade på 5% (6,1%) mot våra förväntningar på 5,9% och konsensus på 6,2%. Under kvartalet har Systemair fokuserat på att bibehålla marknadsandelar vilket har resulterat i större projektleveranser som har dämpat marginalen. Samtidigt har omstruktureringskostnader tagits om SEKm 20,6 där vi bedömer att bolaget fortsätter att ta engångskostnader i Q4 även om de inte väntas uppgå till nivåer likt Q3. Vi ser fortsatt en medelhög potential till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1payQh8dSH3H2x9w1d8a40v_-mBOeRMP7/view

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se