Redeye: Systemair - Rationaliseringsarbete pågår!

Report this content

Systemair har nu bjudit på några resultatmässiga besvikelser, trots ett allmänt hyggligt marknadsläge. Det verkar ta längre tid och krävas nya åtgärder för att lönsamheten ska lyfta på allvar.

Läs mer och ladda ned analysen: https://goo.gl/e5KynW

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/