Första numret av Byggsvepet från Systemhus

Report this content

Nybyggnation i storstad

Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet”, en informationskanal som följer utvecklingen i samhället i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling.

Branschsignaler

Branschen spår i dagarna att under 2019 minskar byggandet med ytterligare runt 6 procent, då 51 000 bostäder påbörjas. Det innebär att antalet nya bostäder är långt under det långsiktiga behovet som Boverket beräknar till cirka 67 000 bostäder per år.

Utvecklingen runt om i landet går i olika riktning. Det kan noteras att byggandet ökar kraftigt i Göteborg, blir oförändrat i Malmö samt minskar något i medelstora och mindre kommuner. Samtidigt sker en kraftig inbromsning i Stockholm och i större kommuner utanför storstadsregionerna där det tidigare har påbörjats ett stort antal nya bostäder.

Sett i relationen att antalet påbörjade bostadsrätter antas halveras mellan 2017 och 2019 samt att småhusbyggandet minskar med 20 procent kommer dock antalet påbörjade hyresrätter, vilket är Systemhus fokusområde, troligen att öka. Utvecklingen för bostadsrätter och hyresrätter skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

Systemhus

Systemhus har de senaste månaderna påverkats av ett omfattande förtal, inkluderat mediaartiklar med bristfällig till obefintlig källgranskning, vilket kraftfullt försvårat bolagets arbete med att förverkliga visionen om #allaskabo samt skapat en extra arbetsbörda.

Situationen är uppkommen ur en flerårig förtalskampanj mot en av våra arbetskollegor i Systemhus. Den senaste tiden har förtalet mot honom eskalerat till sin omfattning inför den avslutande rättegången den 13 december då Svea hovrätt förkunnade domslut gällande den åtalade frilansjournalisten som fälls för förtal. Bolaget och dess ägare kommer nu att ta ställning till vidare rättsliga åtgärder baserat på domen i Svea hovrätt och det faktum att samma person som nämnts har utsatt bolaget.

Att bygga bostäder för människor utifrån deras aktuella livssituation och ekonomiska förutsättningar, #allaskabo, innebär även att ta ansvar för att vara med och utveckla samhället och som en publik bostadsutvecklare på väg mot börsen eftersträvar vi kvalitativa kontakter och relationer med aktieägare, media och landets kommuner. Via vår hemsida www.systemhus.se har vi skapat ett pressrum där vi gärna svarar på frågor och förtydligar eventuella oklarheter.

Lärdomar och erfarenheter tar vi till oss, systematiserar och utvecklas av genom att införa och arbeta enligt en beprövad kvalitetsmodell i syfte att aktivt vara med och bidra till att lösa den rådande bostadsbristen runt om i landet.

Projektutveckling

Systemhus fortsätter nu med fullt fokus projektutvecklingsarbetet runt om i landet med att marknadsföra bolagets olika bostadskoncept:

Systemhus koncept

LYA18 känns extra spännande att utveckla genom att Systemhus är stolta nyblivna medlemmar i branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Nyhet

Mr Ebenezer Howards Garden Cities Concept

Mr Ebenezer Howards Garden City by Systemhus. Ett koncept som Systemhus utvecklat under hösten skräddarsytt för den engelska marknaden. En närmare presentation följer i kommande Byggsvep.

Systemhus önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Linus Söder, vd

Taggar: