Mediadrevet mot Systemhus AB – vad är agendan?

Report this content

Ett fåtal tidningars närmast osannolika drev mot byggbolaget Systemhus AB är ett tydligt exempel på att det allt hårdare mediaklimatet och dess företrädare behöver belysas. Senaste exemplet är nättidningen Realtid.se, som notoriskt fortsätter rapportera om Systemhus skulder och vad de beskriver som bolagets sannolika undergång – även efter det att skulderna bevisligen inte längre finns.

I sin iver att nå ut i mediabruset kan konkurrensutsatta mediers bristande källgranskning och ovilja att objektivt förmedla opartisk information försvåra för vårt samhälle att utvecklas. Som betraktare av exemplet Systemhus AB frågar man sig därför flera saker:

Till att börja med kan man spontant undra vad nyhetsvärdet egentligen består i när det gäller artiklarna om Systemhus AB. På vilket sätt är det intressant för tidningens läsare att veta vilka skulder ett byggbolag som fortfarande befinner sig i uppbyggnadsfasen har? Varför är det intressant att en ännu ej datumsatt konkursförhandling i tingsrätten tidigare har initierats av Skatteverket?

Systemhus kommer inte att gå i konkurs

Det är nämligen just den här typen av information som ständigt upprepas av de här tidningarna. Detta trots att situationen under tiden ändrat sig drastiskt till det bättre för Systemhus.

Systemhus AB kommer nämligen inte att gå i konkurs. Entreprenören Thony Norelli, storägare i bolaget, berättar att han erbjudit den aktuella tidningen dokumentation som bland annat visar att bolagets skattekonto nu visar på plus och att den största fordringsägaren i det som Realtid.se i en tidigare artikel beskrevs som Systemhus ”skuldberg” har dragit tillbaka målet i tingsrätten.

– Reportern hånskrattade och lade på luren när jag erbjöd denna information. Medias sätt att hantera Systemhus är en starkt bidragande orsak till våra tidigare problem, berättar Thony Norelli.

Rubriken i den senaste artikeln i Realtid.se, publicerad den 22 februari, lyder: ”Skatteverket hotar Systemhus med konkurs”, varpå det inledningsvis i artikeln konstateras att ”Skatteverket hänvisar till att bolaget i dag har kända skulder till staten om 1 368 347 kronor”. Skulder som alltså inte längre existerar.

Bolaget på säker mark

– Jag hade tidigare delgivit aktuell reporter information om hur vi kom in i vår utsatta situation, och hur vi nu lyckats manövrera oss in på säker mark till gagn för våra 4 000 delägare, fortsätter Thony Norelli.

Efter att ha tagit del av dokumentation som bekräftar Thony Norellis uppgifter, bestämde vi oss för att ställa några frågor till journalisten bakom nämnda och tidigare artiklar om Systemhus, samt även tidningens ansvarige utgivare. Det skulle visa sig inte vara så enkelt att få kontakt med reportern men efter upprepade e-mail och telefonsamtal med försök till kontakt fick Aktiebladet dock skriftliga svar på de grundläggande frågorna vi skickat från chefredaktör och ansvarig utgivare Johan Såthe.

Hur har ni källgranskat era artiklar om Systemhus? Har ni kontaktat någon företrädare för Systemhus för att få med deras version av dåvarande och nuvarande situation för bolaget?

– Vi har sökt vd Linus Söder för en kommentar. Han har inte återkommit till oss. Angående källgranskning: Vi avslöjar aldrig våra källor eller arbetsmetoder.

Är någon av de tidigare fordringsägarna huvudkälla till de här artiklarna?

– Vi avslöjar aldrig våra källor eller arbetsmetoder.

Varför är det ointressant för Realtid.se att ta del av och skriva om den dokumentation som Thony Norelli erbjudit er, och som visar att Systemhus idag inte befinner sig i den skuldsituation som ni skrivit om vid flertalet tillfällen. Något som betyder att bolaget inte på något sätt hotas av konkurs?

– Ni är välkomna att lämna information till oss. Vi tittar på den och värderar informationen och fattar sedan eventuellt publiceringsbeslut.

Hur tror ni att er rapportering om Systemhus påverkar bolaget?

– Jag har ingen åsikt om det.

Kan ni tänka er att publicera en artikel där aktuell och korrekt information om Systemhus nuvarande situation läggs fram på bordet?

– Ni är välkomna att lämna information till oss. Vi tittar på den och värderar informationen och fattar sedan eventuellt publiceringsbeslut, upprepar Johan Såthe.

Redaktionen vill alltså inte avslöja någonting om varken källor eller arbetsmetoder. Det är i sig inte förvånande men när Thony Norelli samtidigt konstaterar att han inte får gehör för sin uppdaterade information som visar på en rent motsatt situation för Systemhus AB, det vill säga en positiv sådan, skapas något av en paradox.

Den paradoxen föder frågor som vad huvudagendan bakom de här artiklarna är. Eller vem som egentligen tjänar på denna typ av rapportering?

Fakta: I samband med pågående artikelserie kommer vi på Aktiebladet att ta till oss ansvarig utgivares erbjudande att lämna uppdaterad information och dokumentation till redaktionen för ett eventuellt publiceringsbeslut. Återstår att se hur tidningen agerar då. Vi kommer i kommande artiklar även kontakta redaktionerna för de andra tidningar som deltagit i detta mediadrev, ställa motsvarande frågor till dem och erbjuda dem samma tydliga information om nuläget för Systemhus AB.

Linus Söder
Vd
info@systemhus.se
Bolaget har en stark vision om att ”Alla ska bo”, genom att likrikta alla processer utan att ge avkall på kvalité. Genom detta så kapar Systemhus både tidsåtgång och produktionskostnader med stora procenttal. Bolaget fokuserar på nybyggnation av hyresrätter dock består bostadsrätter av ca 15% av verksamheten. Vi har alltid haft som drivkraft att pröva nya vägar och bygga bostäder både innanför och utanför de traditionella ramarna med fokusering på utformning och produktionsmetodik. Vi vill effektivisera fastighetsvärlden så att den möter den efterfråga som råder.

Taggar:

Media

Media