Nummer 4

Report this content

Stockholm, 22 februari 2019

Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet” en informationskanal som följer utvecklingen i samhället, i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling, där bolagets olika företrädare kommer till tals.

Husbyggnation i Sverige

Branschsignaler

Enligt websiten omniekonomi.se är krisen för den svenska bostadsmarknaden värre nu än för tio år sedan. Dagens Industri rapporterar idag att vinstvarningarna från Oscar Properties och Tobin Properties visar att de mindre bostadsutvecklarna med fokus på exklusiva bostadsrätter pressas hårt i prisfallet på nyproducerade lägenheter. Statistik från SCB signalerar att i Sverige som helhet påbörjades cirka 53 000 bostadsbyggen 2018, en minskning med 16 procent jämfört med året innan. Byggsvepet lyfte tidigare fram att bostadspolitiken samtidigt står inför ett avgörande vägskäl, där behovet av en bred politisk samsyn på den svenska bostadsmarknaden är brådskande.

Plötsligt händer det, signalerna och pusselbitarna som har funnits där, sammanfaller i ett pussel där bilden som tonar fram visar på både utmaningar och möjligheter. Som i så många andra branscher kommer en tid när flera faktorer samverkar och ett nytt paradigm uppträder, vilket sannolikt är vad som nu sker i bostadssektorn. Gamla sanningar gäller inte längre i ett tidevarv när globalisering och digitalisering i rask takt sprider sig över världen. Efter Berlinmurens fall har nationsgränserna suddats ut och ersatts av globala samarbeten och nätverk. De som idag har kunskap, erfarenhet och kombinerar detta med ett drivet entreprenörskap samt förmåga att snabbt ställa om och skapa nya affärer är sannolikt framtidens vinnare i en tid då klimatfrågor, ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling toppar agendan.

För första gången på över tio år tvingas nu flera byggbolag att köpa tillbaka bostadsrätter som de inte har lyckats att sälja, rapporterar bl a SVT. De största byggföretagen i Sverige har tvingats köpa in över 400 lägenheter och nu riskerar krisen att bli långvarig vilken är störst i Stockholm, men även i städer som Uppsala, Västerås och Örebro rapporteras att det har blivit svårare att sälja bostadsrätter, enligt SVT.

Det är enligt HSB:s förbundsordförande Anders Lago en värre kris för bostadsmarknaden nu än för tio år sedan. En halvering av antalet byggstarter i år jämfört med 2017–2018 är något som även påverkar Sveriges ekonomi och konkurrenskraft då anställda saknar bostad.

Politiska företrädare i Sverige har tidigare visat att de kunnat samla sig kring svåra frågor, som inte har varit konfliktfria, och då visat på viljan av att ta ett gemensamt politiskt ansvar. Nuvarande problematik på svensk bostadsmarknad är av en sådan dignitet som kräver en samsyn mellan partierna.

Ebenezer Howards Garden cities Concept  by Systemhus

Systemhus, framtidens samhällsbyggare reser sig…

Vill man som ett publikt bolag vara med och förändra branschen och påverka samhällsutvecklingen får man räkna med att hantera olika utmaningar under resans gång. Inget bolag är perfekt från starten, kraften ligger i innovationsförmågan, genomförandet och förmågan att dra lärdomar och att ständigt utvecklas. Men att utöver detta utsättas för ett kraftfullt medialt förtal saknar nog motstycke i modern tid och måste bemötas för att fler ska våga utmana gamla sanningar. Detta i en tid när behovet av entreprenörskap är större än någonsin i en tid då klimatfrågor, ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling toppar agendan.   

Systemhus har varit och blir fortsatt uthängt i media, med bristande eller helt utebliven källgranskning. I vissa fall med direkta faktafel något som bolaget ser mycket allvarligt på och kommer att bemöta. Av denna anledning har Systemhus valt att medverka i den allmänna samhällsdebatten om förtal och näthat, hur det uppkommer och dess effekter. Det borde för utbildningsväsendet vara av intresse att reflektera över hur begreppet ”källgranskning” kan utvecklas inom mediautbildningarna.

Styrelsen och ledningen i Systemhus kan samtidigt idag meddela att innehållet i de senaste tidningsartiklarna om bolaget inte speglar verkligheten något vi återkommer till.

Trots det mediala motståndet fortsätter vi med oförminskad kraft att aktivt arbeta för att bygga fler hyresrätter och utveckla bolaget till att bli en av framtidens mest innovativa och expansiva bostadsutvecklare med internationella ambitioner. Konceptet Mr Ebenezer Howard´s Garden Cities – By Systemhus är färdigställt och bolagets ambitioner med en listning på London AIM har fortskridit så att en fastställd tidplan kommer att presenteras under nästa vecka.

Vi återkommer till detta ämne i kommande nummer av Byggsvepet.

Med vänliga hälsningar

Eduard Will, Styrelseordförande

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 5109
102 43 Stockholm

Besöksadress:
Stads-Gånsta 12, 745 97 Enköping

Mer info: www.systemhus.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Eduard Will, styrelseordförande Systemhus
Styrelsen och ledningen i Systemhus kan samtidigt idag meddela att innehållet i de senaste tidningsartiklarna om bolaget inte speglar verkligheten något vi återkommer till.