SYSTEMHUS AB (publ.) summerar Almedalen 2018 #allaskabo

Sverige står inför stora utmaningar vad gäller boeendesituationen i landet. Systemhus deltog i en rad seminarier under Almedalen och fortsätter utveckla koncepten Framtidsstaden och Framtidssmart.

Boverket, Sveriges Byggindustrier och Hyresgästföreningen lyfte fram det akuta behovet av fler hyresrätter, studentboenden, äldre- och trygghetsboenden likväl som att underhålla befintligt bostadsbestånd. Systemhus deltog i seminarier och träffade kommuner. Vi presenterade vårt nybyggnadsprogram och långsiktiga satsning på klimatsmarta bostäder, övergång till användning av solpaneler, svenskt byggnadsmaterial och produktion i egen fabrik i Harbo utanför Uppsala.

Vi är engagerade i samhällsutvecklingen och vill aktivt vara med och skapa attraktiva livs- och boendemiljöer för alla livets skeden till en rimlig kostnad. Systemhus vision, ”alla ska bo”.

”Syftet med närvaron under Almedalsveckan var att samla information, skapa kontakter och informera om vår verksamhet. Vi känner att vi ligger helt rätt i tiden och inspireras nu att fortsätta utveckla koncepten, Framtidsstaden och Framtidssmart säger Systemhus VD, Linus Söder”.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Taggar:

Om oss

Bolaget har en stark vision om att ”Alla ska bo”, genom att likrikta alla processer utan att ge avkall på kvalité. Genom detta så kapar Systemhus både tidsåtgång och produktionskostnader med stora procenttal. Bolaget fokuserar på nybyggnation av hyresrätter dock består bostadsrätter av ca 15% av verksamheten. Vi har alltid haft som drivkraft att pröva nya vägar och bygga bostäder både innanför och utanför de traditionella ramarna med fokusering på utformning och produktionsmetodik. Vi vill effektivisera fastighetsvärlden så att den möter den efterfråga som råder.

Media

Media