Systemhus expanderar sin etablering i Heby kommun

Systemhus samarbetspartner Mälardalens husproduktion AB etablerade tidigare i år en husfabrik i Haga by i Heby kommun. Nu tar Systemhus nästa steg och utökar sin närvaro i kommunen genom att förvärva en tomt i natursköna orten Tärnsjö, 6 mil nordväst om Uppsala.

”Systemhus är mycket glada över att vara med och bidra till utvecklingen av Heby kommun som en av landets mer expansiva inom flera områden exempelvis näthandel och turistupplevelser,” Anders Blomkvist, affärsutvecklare i Systemhus.

I Tärnsjö avser man för bostadsrättsföreningen Tranans räkning att bygga 12 lägenheter, varav 10 st i en s k L-struktur. Projektstarten är planerad till hösten 2018 med inflyttning hösten 2019 och avses att genomföras med statlig finansiering enligt Boverkets regelverk. Detta för att kunna erbjuda hyror till en mycket attraktiv nivå.

För att ge möjlighet att investera i Systemhus olika byggprojekt för uppförande av bostäder runt om i landet så har vi etablerat ett samarbete med investeringsplattformen RaiseReach.com . RaiseReach arbetar med olika investeringsprodukter där deras medlemmar kan investera direkt i fastigheter och få ett sparande med hög ränta. Projektet i Tärnsjö kommer inom kort att läggas upp som ett investeringsobjekt hos RaiseReach.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Om oss

Bolaget har en stark vision om att ”Alla ska bo”, genom att likrikta alla processer utan att ge avkall på kvalité. Genom detta så kapar Systemhus både tidsåtgång och produktionskostnader med stora procenttal. Bolaget fokuserar på nybyggnation av hyresrätter dock består bostadsrätter av ca 15% av verksamheten. Vi har alltid haft som drivkraft att pröva nya vägar och bygga bostäder både innanför och utanför de traditionella ramarna med fokusering på utformning och produktionsmetodik. Vi vill effektivisera fastighetsvärlden så att den möter den efterfråga som råder.

Prenumerera

Media

Media