• news.cision.com/
  • Systemhus AB/
  • Systemhus genomför en nyemission för att utveckla verksamheten och starta upp ett nytt affärsområde

Systemhus genomför en nyemission för att utveckla verksamheten och starta upp ett nytt affärsområde

Report this content

Boverkets prognos är att Sverige behöver mellan 600 000 och 800 000 bostäder före 2030 något som Systemhus vill vara med att skapa och behöver därför omgående förstärka organisationen inom bland annat projektutvecklingen.

Styrelsen i Systemhus har därav beslutat att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av högst 6 086 957 aktier i syfte att ta in högst 7 000 000 kronor till Bolaget. Emissionen riktar sig till befintliga aktieägare och allmänheten utan företräde för befintliga aktieägare.

Systemhus har tidigare ingått ett samarbete och delägarskap med en husfabrik som möjliggör en koldioxidreducerad blockproduktion av hus. Intresset är klart över förväntan och den höga beställningstakten, i kombination med introduktionen av flera husmodeller vilka ligger startklara för produktion, medför att produktionskapaciteten behöver förstärkas.

Förutom Systemhus expanderande projektutveckling startar bolaget även upp ett nytt affärsområde vid namn Crypto Properties. Utifrån befintlig projektportfölj kommer Crypto Properties att svara för exploatering och färdigställande av lämpliga fastigheter som hyrs ut till företag som bedriver s k datamining. Ett samarbete med en ledande aktör i branschen har redan inletts.

– För att kunna möta den rejäla ökningen av inkommande projekt och intresset från ett antal kommuner behöver organisationen förstärkas i linje med Systemhus vision att #allaskabo”. Detta i kombination med utvecklingen av fabriksverksamheten och uppstarten av ett nytt affärsområde skapar helt nya förutsättningar för bolagets utveckling, säger Linus Söder, VD Systemhus.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se

Taggar:

Media

Media

Citat

”För att kunna möta den rejäla ökningen av inkommande projekt och intresset från ett antal kommuner behöver organisationen förstärkas i linje med Systemhus vision att #allaskabo”. Detta i kombination med utvecklingen av fabriksverksamheten och uppstarten av ett nytt affärsområde skapar helt nya förutsättningar för bolagets utveckling.”
Linus Söder, VD Systemhus