Systemhus har genomfört en pressträff med bokslutskommuniké samt utser tf VD.

Report this content

Systemhus genomförde planenligt en pressträff igår i Systemhus dotterbolags lokaler i Enköping. Den reviderade och av styrelsen underskrivna årsredovisningen presenterades i sin helhet vilken idag har skickats till Bolagsverket som en förberedelse inför kommande bolagsstämma den 11 december 2018.

Årets resultat 2017 visar på en förlust på 18 090 006 kr, det egna kapitalet uppgick till 120 524 105 kr och summan eget kapital och skulder uppgick till 123 738 296 kr. Tillgångarna är värderade av två av varandra oberoende externa värderare.

Styrelsen har idag utsett Beatrice Udd till tf VD i Systemhus AB (Publ) att efterträda Linus Söder som ställt sin plats till förfogande enligt tidigare pressmeddelande. 

Beatrice Udd är utbildad företagsekonom med inrikting mot digital marknadsföring och strategi. Hon har de senaste åren arbetat främst med projektledning av starts-ups av större projekt och företag. Närmast kommer Beatrice från rollen som affärsutvecklare i Systemhus.

"Systemhus har den senaste tiden arbetat intensivt med att skapa interna processer och strukturer för att skapa goda förutsättningar för en aktiv expansion och börsintroduktion. Parallellt med detta pågår arbetet med att förstärka stryelsen och organisationen som helhet. Därför känns det bra att vi som ett led i detta arbete har gått igenom bolaget från ax till limpa genom den reviderade och nu presenterade årsredovisningen. Som publikt bolag eftersträvar vi goda kontakter med ägare och media och kommer inom den närmaste tiden att presentera ett antal nya projekt som bolaget arbetar med i linje med #allaskabo." - Peter Lilliehöök, Styrelseordförande Systemhus

Taggar:

Media

Media