SYSTEMHUS lanserar nu LYA18, det första konceptet av tre.

#Allaskabo

Som ett led i bolagets strävan att hitta genomtänkta koncept för bostadsbyggande har nu turen kommit till våra studenter och ungdomar. LYA18 huset kommer att kunna produceras i en stor skala med likriktad blockproduktion där flera väggelement kan användas i våra övriga koncept.

Istället för att köpa billiga ”Legovolymer” med tveksamma energivärden har Systemhus koncept LYA18 valt en mer kvalitativ produktionsmetodik, tillämpbar för alla Systemhus bostadskoncept vilket medför en effektivisering och prisreducering.

Med hjälp av våra kommuner och statens finansieringshjälp kan Systemhus på detta sätt skapa attraktiva lägenheter för våra ungdomar, vare sig de är studenter eller som en första egen bostad.

” Jag är stolt och glad över att Systemhus nu lanserar det första konceptet av tre där vi på allvar pressar pris och skapar attraktiva bostäder i stor skala”-Linus Söder VD

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se

Taggar:

Media

Media