• news.cision.com/
  • TAC/
  • Mångmiljonorder till TAC när Danish Crown bygger världens mest avancerade slakteri

Mångmiljonorder till TAC när Danish Crown bygger världens mest avancerade slakteri

Report this content

Mångmiljonorder till TAC när Danish Crown bygger världens mest avancerade slakteri TAC har fått en order på leverans av en komplett Building IT-lösning med tillhörande IT-teknik till Danish Crowns nya slakt- och styckningsanläggning i Horsens i Danmark. Byggnationen påbörjades under hösten och anläggningen ska stå klar mot slutet av år 2004. Ordervärdet uppskattas till drygt 20 miljoner danska kronor vilket gör ordern till en av de största för TAC i Danmark. Anläggningen får en totalyta på ca 76 000 kvm, 1 400 anställda och en produktionskapacitet på cirka 75 000 svin per vecka. Danish Crowns målsättning är att bygga världens mest avancerade slakteri där bland annat Building IT-tekniken utnyttjas för att sätta nya standarder. Danish Crown slaktar årligen drygt 19 miljoner svin och är världsledande på export av svinkött. Företaget står för 1,7 % av världens samlade svinköttsproduktion och levererar 8,7 % av allt svinkött inom EU. Jämfört med konventionella slakterier ska den nya anläggningen i Horsens möjliggöra utveckling av nya produktionsrutiner och kvalitetsstandarder inom ett flertal områden. De interna transporterna och pallhanteringen kommer exempelvis att vara automatiserad och styras av IT-teknik. Även många slaktmoment kommer att vara automatiserade. Ny teknik utnyttjas för att minimera miljöpåverkan. Slakteriets produktionsyta delas in i särskilda hygienzoner och avfallshantering ska ske genom slutna vakuumsystem. Hög prioritet läggs också vid energieffektivitet och att skapa ett bra inomhusklimat för de anställda. För TAC innebär ordern leverans av TAC Vista som operatörsstation, nätverksinstallation inklusive server/switchar/routers och nästan 2 000 understationer varav cirka 220 TAC Xenta 401 och 1720 st TAC Xenta I/Os som är anslutna till nätverket. Lokalt styr och övervakar understationerna exempelvis processventilationen, komfortventilationen, belysningen, tryckluftsanläggningen, pannanläggning, kylanläggningen för process- och lagerytor, luftbehandlingsanläggningen, värmeförsörjningen, anläggningen för processvatten, dricks- och förbrukningsvatten, avloppssystem och rensningsanläggningen samt infrysningsanläggningen inklusive en kyltunnel. Via nätverket samlas också data in från mer än 1 400 anslutna värme, el- och vattenmätare. Hela Building IT systemet kan styras och övervakas från TAC Vista som är fullt integrerat med den operatörsstation som styr och övervakar produktionsprocessen. Detta sker genom en kombinerad TAC Vista och iFIX plattform (via OPC drivers). Ett bra exempel på att TAC lever upp till strategin om Open Systems for Building IT®! TAC Vista fyller också en viktig funktion som utgångspunkt för presentation och analyser av rapporter/grafiska bilder över energiförbrukning, miljöbelastning och temperaturdata. Möjligheten att redovisa fakta om energi/miljö och spårbarhet rörande temperaturförhållanden i produktion och lager tillgodoser ett mycket viktigt krav från myndigheter och Danish Crowns kunder. Jacob U.Sachse som är försäljningsdirektör för TAC i Danmark ser ordern som särskilt betydelsefull då Danish Crown ställt mycket höga krav när det gäller möjligheten att utnyttja Building IT-systemet för kvalitetskontroll och uppföljning av produktionspåverkande miljöfaktorer. - TAC i bland annat Sverige har nått stora framgångar med liknande lösningar för den pharmaceutiska industrin där det ställs mycket tuffa krav från myndigheterna. I denna bransch är det ofta helt nödvändigt att i efterhand kunna ta fram och analysera information om exempelvis temperaturen vid ett visst produktionstillfälle. På ett liknande sätt kommer Danish Crown att kunna utnyttja vårt Building IT-system för att svara upp mot de myndighetskrav som ställs på bland annat en jämn temperatur i en slakterianläggning. Dessutom får man ett effektivt verktyg för analyser och jämförelser med andra produktionsenheter inom koncernen. Byggnationen har påbörjats under hösten och anläggningen ska stå klar mot slutet av år 2004. För ytterligare information, kontakta Jacob U. Sachse, försäljningsdirektör, TAC Danmark Tel:+45 44 88 13 80, mobil:+45 21 49 23 20 e-mail: jus@tacdk.dk Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-mail: anwa@tac.se Besök oss på www.tac.com Bilder finns att ladda hem på www.danishcrown.dk/page.asp?id=1611 Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building IT®. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare och hade år 2001 en omsättning på 2 600 MSEK. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00590/wkr0002.pdf

Dokument & länkar