Storfusion mellan Malmöbaserade TAC och amerikanska Andover Controls

Storfusion mellan Malmöbaserade TAC och amerikanska Andover Controls skapar ny världsledande aktör inom Building Automation Malmöbaserade TAC, som arbetar med fastighetsautomation, energibesparing och säkerhet, går samman med den amerikanska konkurrenten Andover Controls. Det sammanslagna bolaget räknar med en omsättning i år på mer än fem miljarder kronor och kommer att ha 2.700 anställda, uppger Arne Frank, Koncernchef för det nya fusionerade företaget. MALMÖ - 2 november 2004 -TAC gav redan 2003 sitt då nya moderbolag Schneider Electric möjligheten att uppnå en globalt ledande roll inom Fastighets Automation. Andover Controls kommer att betydligt förstärka denna position, speciellt i USA och inom områdena integrerade system och Säkerhet. Tack vare Andover Controls, stärker koncernen sin expertis och sitt utbud av lösningar och produkter inom Säkerhet, samtidigt som den drar fördel av en väl anpassad plattform för en framtidsexpansion inom "Electronic Security", en marknad som uppskattas till 20 miljarder euro med en 7% årlig tillväxt. De två framgångsrika aktörer inom byggnadsautomation - TAC och Andover Controls - har slagits samman till ETT bolag med nytt namn och med en gemensam ledning. Det nya bolagets huvudkontor kommer att vara Malmö för ledning, finans och administration, och Boston för Marketing. R&D funktionen kommer att vara delad mellan Malmö och Boston. Det nya bolaget kommer att heta TAC - med ändringen att det tidigare Tour Andersson Controls istället blir Tour Andover Controls. Bland de många faktorerna som har beaktats vid valet av namn, har varit att tillvarata Andover Controls mycket starka varunamn i USA och UK samt TAC's motsvarande i Europa, delar utav USA och Australien. TAC kommer, efter fusionen, att ha ungefär hälften av sin omsättning i USA. Under 2003 var denna siffra omkring 40 procent. Den svenska delen kommer att stå för 15 procent av bolagets totala omsättning. Arne Frank blir VD i Tour Andover Controls. Frank har sedan 1999 tjänstgjort som VD i TAC. Innan dess var han ansvarig för en Global Business Area inom Schneider Electric, baserad i Frankrike, och hade dessförinnan flera ledande befattningar inom Schneider Electrics Nordic nordiska organisation. Under Franks ledning har TAC upplevt 600% ökning av omsättningen och en 1500% vinstökning. Vad beror då TACs enastående resultat på ? "Det beror huvudsakligen på vår ledande ställning inom Open Systems för Building-IT® med världsledande teknologi och lösningar baserat på detta. Men givetvis har också omständigheterna varit gynnsamma. Man får inte glömma att vi jobbar inom byggnadsautomation i en tid då försörjningen av energi på många håll är osäker, energipriser och energikostnader går ständigt upp och miljöfrågor får en allt större betydelse. Detta ökar efterfrågan av energibesparande lösningar. På liknande sätt kan en del av Andover Controls framgångar hänföras till säkerhetssituationen i omvärlden, vilken ständigt ökar behovet av säkerhetslösningar. Tillsammans kan vi erbjuda ett utmärkt paket av integrerade lösningar och tjänster inom såväl säkerhet, fastighetsautomation och energibesparing." När det gäller utsikterna för det nya TAC säger Arne Frank: "Vi har den bästa teknologin, de bästa lösningarna, de bästa människorna och de bästa distributionskanalerna. Vår optimism inför framtiden har redan blivit bekräftad genom att vi nyligen fått flera stora nya kontrakt, bland annat för ett helt säkerhetssystem med passage- och behörighetskontroll, CCTV-system samt kamera- och videomanagement, för Boston's Logan Airport, och ett stort energibesparingssystem for Texas Public Health Care." Mer om TAC TAC ägs av Schneider Electric, världens ledande specialist på eldistribution och automation. Genom uppköpet av Andover Controls, i augusti 2004, har TAC och Andover skapat en grund för Schneider Electrics fortsatta tillväxt inom fastighetsautomation. Tillsammans skapar TAC och Andover Controls ett mervärde genom fastighetssystem för klimat-, säkerhets- och energihantering - förpackat i en helhetslösning baserad på avancerad teknologi och öppna integrerade IT-lösningar. Det nybildade bolaget har totalt 2 700 medarbetare och en beräknad omsättning på drygt SEK 5 miljarder (700 MUSD) år 2004. Mer information finns på www.tac.com, www.andovercontrols.com och www.schneider-electric.com Eller kontakta: Sylvie Fraser, Executive Assistant TAC, Tour Andover Controls +46 40 38 68 50 sylvie.fraser@tac.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041104BIT00030/wkr0001.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar