TAC får stororder från Nyköpins Kommun

Report this content

TAC får stororder från Nyköpings Kommun TAC, ett av världens ledande programvaru- och tjänsteföretag inom Building IT, har fått en stororder värd cirka 40 miljoner kronor från Nyköpings Kommun. För TACs affärsområde Energy Solutions är ordern ett genombrott på marknaden för garanterade energibesparingar, som inom några år bara i Sverige förväntas omsätta flera miljarder kronor. Uppdraget innebär att TAC ska uppgradera fastighetssystemen för kommunens 125 fastigheter. Arbetet påbörjas i höst och kommer att pågå under minst tre år. - Ordern från Nyköpings Kommun är unik i många avseenden och kommer att betyda mycket för TAC och Energy Solutions framtida position i en marknad som vi förutser har stor potential, säger Jonas Tegström, chef för affärsområdet Energy Solutions i Europa. Projektet finansieras genom energibesparingar Nyköpings Kommun finansierar projektet genom de energibesparingar som TACs arbete kommer att leda till. Investeringen beräknas vara betald inom åtta år. Den lägre energiförbrukningen innebär att kommunen minskar sin miljöpåverkan, bland annat genom lägre utsläpp CO2-utsläpp. Uppdraget innebär att TAC kommer att ta ansvar för Nyköping kommuns energianvändning, uppgradera BMS-systemen (Building Management System) för kommunens 125 fastigheter, inrätta ett nytt arbetssätt för fastigheternas drift och underhåll samt leverera ett system för fastighetsinformation och resultatuppföljning. - Nyköpings Kommun valde TAC på grund av att deras systemlösningar bäst tillgodoser våra krav på funktionalitet, till exempel styrning och övervakning av värme, ventilation och belysning. Med hjälp av TAC kan vi också förstärka vår fastighetsstrategi och höja kompetensen hos våra medarbetare, som kommer att vara en avgörande faktor för projektets genomförande, säger Bo Flinkberg, teknisk chef i Nyköpings Kommun. Enbart energibesparingen ger minst 20 procent Jonas Tegström ser ordern som ett startskott för att den marknad som TAC har fokuserat på en tid nu tar fart på allvar. Han är övertygad om att flera stora fastighetsägare kommer att överväga att arbeta med liknande besparingsfinansierade projekt. - Med rätt utrustning och strategi för fastighetsdrift kan kommuner, landsting och statliga förvaltningar spara åtminstone 20 procent av sina energikostnader och kraftigt förbättra sin driftbudget och samtidigt nå sina miljömål, säger Jonas Tegström. För ytterligare information, kontakta Jonas Tegström, Chef affärsområde Energy Solutions, TAC. Tel: 08-775 2814, mobil: 070-675 57 26, e-post: jote@tac.se Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC. Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-post: anwa@tac.se Bo Flinkberg, teknisk chef Nyköpings kommun, tel 0155-24 82 56 Besök oss även gärna på www.tac.com Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building IT®. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare och hade år 2001 en omsättning på 2 600 MSEK. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00390/wkr0002.pdf

Dokument & länkar