TAC förvärvar Abacus Engineered Systems och skapar en industriledande verksamhet inom projekt för energibesparing i bygg

Malmö, 24 november 2004 - Schneider Electric meddelade idag att man genom sitt dotterbolag TAC förvärvar Abacus Engineered Systems, en USA-baserad ledande leverantör av energibesparings- och tekniklösningar för kontor och offentlig förvaltning, med en försäljning på cirka 30 miljoner USD under 2003, och 86 anställda. Abacus Engineered Systems har sedan 1985 haft en nyckelroll i att hjälpa sina kunder maximera komfort och energieffektivitet i sina byggnader. Företagets mål är att utveckla speciallösningar som sänker driftkostnaderna och förbättrar säkerhet och miljö. Abacus erbjuder kompletta analyser av fastigheter, konstruktions- och servicetjänster från sitt huvudkontor i Seattle i västra USA, och från sina kontor i New York, Pennsylvania, Oregon, Virginia, Massachusetts och Arizona. Marknadsanalysföretaget Frost & Sullivan utsåg Abacus till det ledande högteknologiska företaget inom energitjänster år 2004, och även ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating och Air-Conditioning Engineers) tilldelade Abacus ett teknikpris. Mer information om detta finns på www.abacus-engr.com. Både Abacus och TAC Americas Energy Solutions-division levererar systemlösningar inom energi- och teknikområdena till utbildningssektorn, statlig och kommunal verksamhet, hälsovårdssektorn, telekommunikation samt det amerikanska försvaret. TAC Energy Solutions har en stark marknadsposition i sydvästra, mellersta och sydöstra USA, vilket är ett bra komplement till Abacus positioner i de nordvästra och nordöstra regionerna, samt vid atlantkusten. Abacus kommer att fusioneras med TAC Americas Energy Solutions-division. ”Genom att kombinera Abacus och TAC Americas Energy Solutions skapar vi det mest snabbväxande och mest innovativa företaget inom energibesparingsbranschen”, säger Arne Frank, ordförande och verkställande direktör för TAC – Tour Andover Controls. ”Båda företagen delar synen på att leverera högkvalitativa långsiktiga lösningar för att klara kundernas energibehov, vilket blir möjligt tack vare deras tekniska expertis och mycket stora erfarenhet. Abacus drar nytta av de resurser som finns inom TAC och Schneider Electric, samtidigt som TAC kommer att dra nytta av den tekniska och marknadsmässiga expertis som finns hos Abacus.”

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar