TAC köper danskt säkerhetsföretag

Report this content

TAC köper danskt säkerhetsföretag TAC har förvärvat företaget MicroSign - en tekniskt ledande aktör inom säkerhets- och övervakningsbranschen i Danmark. Med detta förvärv har TAC på allvar etablerat affärsområdet Access & Security i Danmark. MicroSign, som har 12 medarbetare och omsätter ca 15 MDKK, levererar kompletta lösningar för säkerhet och över- vakning av byggnader vilket omfattar inbrotts- och brandalarm, passagesystem för kontroll vid in- och utpassering och system för videoövervakning. "MicroSign är redan en attraktiv samarbetspartner som TAC har arbetat tillsammans med i flera olika projekt, säger Karsten Berg, affärsområdeschef för Access & Security på TAC. TAC breddar sitt erbjudande "TAC levererar helhetslösningar till sina kunder inom Building IT, och vi har därför velat tillföra säkerhet och övervakning av byggnader i vår tjänsteportfölj. Vi har också haft en önskan om att snabbt tillägna oss den nödvändiga kompetensen för att kunna leverera säkerhets- och övervakningslösningar. Båda delarna har vi infriat genom förvärvet av MicroSign", säger Karsten Berg. Bo Mejlgaard, grundare och chef för MicroSign, ser också mycket positivt på affären: "Vi har under åren byggt upp en stark kompetens inom säkerhetsbranschen, som har varit präglad av en stark teknologisk utveckling. Genom sammangåendet får vi en mycket stark grund och dessutom en möjlighet att snabbt bygga ut vårt service nätverk. Global aktör inom säkerhetsbranschen På globalt plan är TAC-koncernen redan en betydelsefull aktör inom säkerhetsbranschen; TAC America fick nyligen en stororder på ett nytt säkerhetssystem till Rockefeller Center i New York, USA. I Danmark, som har en beräknad marknad på 1 000 MDKK och en årlig tillväxt med 10% räknar TAC med att göra en rad investeringar inom det här nya affärsområdet, samt utveckla och bygga ut de tjänster som MicroSign ebjuder idag. TAC A/S är ett dotterbolag inom den svenska TAC-koncernen, som är världsledande inom Open Systems for Building IT; informationsteknologi för styrning, övervakning och reglering av tekniska installationer i byggnader. För ytterligare information, kontakta Karsten Berg, affärsområdeschef Access & Security, TAC A/S Tel: +45 44 88 12 02, mobil: +45 20 20 00 54, e-mail: kb@tacdk.dk Bo Mejlgaard, chef, MicroSign Tel: +45 70 22 00 80, e-mail: bm@microsign.dk Besök oss även gärna på www.tac.com Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building IT®. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare och hade år 2001 en omsättning på 2 600 MSEK. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. Om MicroSign Bolaget är idag bland de teknologiskt främsta inom säkerhetsbranschen, och har medarbetare med bakgrund från elektronik och IT-branschen. MicroSign etablerades 1989 av Bo Mejlgaard och har sitt huvudkontor i Lystrup vid Århus. MicroSign har levererat säkerhets och övervakningslösningar till bl a Hilton Copenhagen Airport, Arla Foods huvudkontor i Viby, Fisketorvet på Kalvebod Brygge i Köpenhamn, EDB- gruppen i Herning och IT-företaget CCI´s nya huvudkontor i Århus. MicroSign har 12 medarbetare och är SKAFOR-godkänt, samt ISO 9001 certifierat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00430/wkr0002.pdf

Dokument & länkar