TAC rapporterar fortsatt ökning av resultat, omsättning och orderingång för 2002.

TAC rapporterar fortsatt ökning av resultat, omsättning och orderingång för 2002 Resultatet i korthet för 2002 (jämfört med 2001) · Det operativa resultatet före avskrivningar och finansnetto var 381 MSEK (287), en ökning med 33 % · Omsättningen var 3 151 MSEK (2 642), en ökning med 19 %. · Orderingången var 3 453 MSEK (2 991), en ökning med 15 %. Det operativa kassaflödet 1) var 401 MSEK (165), en ökning med 143 %. Fjärde kvartalet 2002 (jämfört med fjärde kvartalet 2001) · Det operativa resultatet före avskrivningar och finansnetto var 139 MSEK (109), en ökning med 28 %. · Omsättningen var 850 MSEK (766), en ökning med 11 %. · Orderingången var 719 MSEK (664), en ökning med 8 %. Det operativa kassaflödet var 161 MSEK (69), en ökning med 133 %. Andra punkter av intresse · Omsättningen per medarbetare under 2002 var 1,55 MSEK (1,4). · Det operativa resultatet per medarbetare var 188 000 SEK (152 000). Kommentarer från koncernchef Arne Frank - Vi är nöjda med de totala resultat TAC har uppnått. Trots det globala marknadsläget, som ger anledning till stor oro, både politiskt och ekonomiskt, så har vi lyckats förbättra det operativa resultatet ytterligare. Detta har skett genom att utnyttja våra tekniska fördelar, vårt sätt att göra affärer inom Energy Solutions och vår förmåga till mycket god kostnadskontroll. - Rörelseresultat, omsättning och orderingång fortsätter öka på en global marknad med för närvarande reducerad ekonomisk aktivitet. Trots detta vinner vi marknadsandelar. - Under året har ökningen inom Access & Security fortsatt. Intresset från våra traditionella kunder fortsätter vara stort. Detta visas genom deras vilja att utöka installationerna av befintliga lösningar för Building IT med integrerade säkerhetslösningar. - Den globala ekonomin 2003 är osäker. Vi har fullt fokus på att kontrollera våra kostnader när marknaden är svag. Med de stora fördelar vi har genom Open Systems for Building IT®, våra affärskoncept och våra mycket kompetenta medarbetare anser vi dock oss kunna fortsätta ha tillförsikt, avslutar Arne Frank. För ytterligare information, kontakta Arne Frank, Koncernchef, TAC AB Tel: 040-38 69 02, mobil: 070-445 53 70, e-mail: arfr@tac.se Jacob Henriksson, Investor Relations, TAC AB Tel 040 - 38 69 62, mobil 070-209 93 60, e-mail: jahn@tac.se Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-mail: anwa@tac.se Besök oss på www.tac.com 1) Operativt kassaflöde = Kassaflöde från den löpande verksamheten + Betald skatt - Investeringar i anläggningstillgångar + återläggning av kassaflödespåverkande struktur- och jämförelsestörande kostnader. Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building IT®. Detta ger våra kunder fördelar såsom vkad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. Certain statements in this release are "forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and other factors, which could cause actual results to differ from those implied by these forward-looking statements. Readers are cautioned not to place undue reliance on any of the forward-looking statements contained herein or otherwise. TAC does not undertake any obligation to release publicly any revisions to these forward-looking statements (which speak only as of the date hereof). Not for release in the US ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar