TAC rapporterar fortsatt ökning av resultatet under första kvartalet 2003

TAC rapporterar fortsatt ökning av resultatet under första kvartalet 2003 Resultatet i korthet för första kvartalet 2003 (jämfört med 2002) · Det operativa resultatet före avskrivningar och finansnetto var 58 MSEK (55), en ökning med 5%.Justerat till konstanta valutakurser motsvarar detta en ökning med 16%. · Omsättningen var 682 MSEK (704), en minskning med 3%. Justerat till konstanta valutakurser motsvarar detta en ökning med 8%. · Orderingången var 745 MSEK (794), en minskning med 6%. Justerat för konstanta valutakurser motsvarar detta en ökning med 4%. · Det operativa kassaflödet 1) var 40 MSEK (49), varav investeringar utgjorde 17 MSEK (9). Andra punkter av intresse · Omsättningen per medarbetare var under rapportperioden 1,55 MSEK (1,44) en ökning med 8%. · Det operativa resultatet per medarbetare var 190 000 SEK (154 000) en ökning med 23%. Kommentarer från koncernchef Arne Frank - Vi är nöjda med resultatet mot bakgrund till de svåra globala marknadsförhållandena. Det råder för närvarande reducerad ekonomisk aktivitet i nästan alla våra viktigaste marknader. Den kraftiga förändringen på valutamarknaden drabbar oss negativt, primärt på grund av den väsentligt svagare US dollarn, som försvagats med 18% jämfört med första kvartalet 2002. Trots det globala marknadsläget, som ger anledning till stor oro, både politiskt och ekonomiskt, så har vi lyckats förbättra det operativa resultatet ytterligare jämfört med förra året. Detta har skett genom att utnyttja av våra tekniska fördelar, vårt sätt att göra affärer inom Energy Solutions och vår förmåga till mycket god kostnadskontroll. - Intresset för TAC's lösningar inom Access & Security är fortsatt stort. Detta visas genom kundernas vilja att utöka sina installationer av befintliga lösningar för Building IT med integrerade säkerhetslösningar. - Den globala ekonomin 2003 är fortsatt osäker. Vi har fullt fokus på att kontrollera våra kostnader när marknaden är svag. Med de stora fördelar vi har genom Open Systems for Building IT®, våra affärskoncept och våra mycket kompetenta medarbetare anser vi dock oss kunna fortsätta ha tillförsikt, avslutar Arne Frank. 1) Operativt kassaflöde = Kassaflöde från den löpande verksamheten + Betald skatt - Investeringar i anläggningstillgångar + återläggning av kassaflödespåverkande struktur- och jämförelsestörande kostnader. För ytterligare information, kontakta Arne Frank, Koncernchef, TAC AB Tel: 040-38 69 02, mobil: 070-445 53 70, e-mail: arne.frank@tac.com Jacob Henriksson, Investor Relations, TAC AB Tel 040 - 38 69 62, mobil 070-209 93 60, e-mail: jacob.henriksson@tac.com Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-mail: ann- sofi.wahlgren@tac.com Besök oss på www.tac.com Om TAC TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building IT®. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. Certain statements in this release are "forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and other factors, which could cause actual results to differ from those implied by these forward-looking statements. Readers are cautioned not to place undue reliance on any of the forward-looking statements contained herein or otherwise. TAC does not undertake any obligation to release publicly any revisions to these forward-looking statements (which speak only as of the date hereof). Not for release in the US ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar