Konstuniversitetet får donation på 200 000 euro av Stiftelsen Tre Smeder

Konstuniversitetets kampanj Konsten är en gåva har fått sin första stora donation. Stiftelsen Tre Smeder donerar 200 000 euro till kapitalanskaffningskampanjen.

- Donationen från Stiftelsen Tre Smeder är en uppmuntrande start på kampanjen. Donationens betydelse för Konstuniversitetet är flerfaldig, för statens stöd med anledning av varje enskild donation i universitetens medelanskaffning kan uppgå till tre gånger summan, säger Konstuniversitetets rektor Jari Perkiömäki med tacksamhet.

Stiftelsen Tre Smeder har som mål att göra Helsingfors till en mångkulturell huvudstad genom att bland annat stöda kultur och motion. Stiftelsen fokuserar främst på svenskspråkig verksamhet. Konstuniversitetet är ett tvåspråkigt universitet, som även ansvarar för utbildningen av svenskspråkiga konstnärer i Finland.

Kampanjen Konsten är en gåva har hittills fått in över 100 000 euro genom enskilda donationer. I kampanjen betonas konstens och konstutbildningens förmåga att förnya vårt samhälle, att se och göra saker på ett annorlunda sätt och att skapa alternativ för framtiden.

Konstuniversitetets styrelseordförande, Karri Kaitue, verkställande direktör för Ekokem Oyj, ser konsten som ett svar på den nuvarande situationen i Finland.

- Vi behöver konst nu mer än någonsin. På ett liknande sätt behöver den finländska konstutbildningen Konstuniversitetet nu mer än någonsin.

Genom kampanjen Konsten är en gåva samlar Konstuniversitetet för första gången in ett gemensamt kapital. Statens stöd med anledning av varje enskild donation i universitetens medelanskaffning kan uppgå till tre gånger summan och donatorerna får skattelättnader i utbyte av staten. Insamlingen pågår till 30.6.2017 och Konstuniversitetet har som mål att samla in 3 miljoner euro.

Ytterligare information:

Kontaktchef Nana Salin, tfn 050 4616780, nana.salin@uniarts.fi

www.taideonlahja.fi/sv