130 miljoner i samhällsvinst när TalangAkademin summerar verksamhetsåret 2022

Report this content

Under 2022 kartlade TalangAkademin närmare 400 personer som hade ett behov av en arbetsmarknadsinsats. Av dessa så gick 121 talanger vidare till arbete eller studier efter avslutad insats till ett beräknat samhällsvärde på 130 miljoner kr. Det leder till att fler personer kommer ut i arbete vilket är en vinst för både individen och samhället, säger Linus Warrenstein från TalangAkademin.

TalangAkademin bidrar till att skapa tryggare, inkluderande och mer välmående närsamhällen. Genom en metod baserad på praktik med validering möjliggör TalangAkademin för människor att bevisa sin kompetens och skapa relationer till potentiella arbetsgivare. Insatsen bidrar även till att generera ökad motivation, självförtroende och ökad egenmakt med målet att närma sig ett arbete eller studier.

Genom en av TalangAkademins samarbetspartners Skandias stiftelse Idéer för livet har TalangAkademin fått tillgång till ett effektmätningsverktyg som heter KAMSO (kalkyleringsverktyg för insatser riktade mot social utsatthet framtaget av Idéer för livet tillsammans med Umeå Universitet). Den beräknade samhällsvinsten per talang som kommit i arbete under ett års tid (vid heltidsarbete) är ca 1 150 000 SEK utifrån en schablonmässig uträkning i verktyget. Det ger en total samhällsvinst på 127 650 000 SEK (baserat på att 111 talanger gick till arbete efter avslutad insats under 2022).

  • Detta ger oss ännu ett i raden av bevis på att konceptet är både välfungerande och samhällsekonomiskt framgångsrikt att investera i, men viktigast av allt. Att det leder till att ännu fler människor närmar eller återetablera sig på den reguljära arbetsmarknaden, säger Linus Warrenstein, verksamhetschef på TalangAkademin.

Fakta: TalangAkademin startade 2017 i syfte att bidra till att fler människor kommer i arbete och kan försörja sig själva genom att erbjuda en validerad praktik. TalangAkademin har idag verksamhet i Huddinge, på Frölunda Torg, Sundbyberg, Gottsunda och Gränby.TalangAkademin är en ekonomisk förening utan vinstintresse och verkar som ett komplement till offentlig sektor, civilsamhällesaktörer tillsammans med både kommun, stad och Arbetsförmedlingen, detta i nära samarbete med fastighetsägare och samhällsaktörer som vill göra skillnad på riktigt.

Linus Warrenstein, verksamhetsansvarig TalangAkademin
Tel + 46 (0)73­­­ – 334 36 24, email:
linus.warrenstein@talangakademin.se

Stig-Arne Bäckman Grundare TalangAkademin
Tel +46 (0)70 – 661 02 85, email:
stigge.backman@talangakademin.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Under 2022 kartladeTalangAkademin närmare 400 personer som hade ett behov av en arbetsmarknadsinsats. Av dessa så gick 121 talanger vidare till arbete eller studier efter avslutad insats till ett beräknat samhällsvärde på 130 miljoner kr.
Twittra det här

Citat

Detta ger oss ännu ett i raden av bevis på att konceptet är både välfungerande och samhällsekonomiskt framgångsrikt att investera i, men viktigast av allt. Att det leder till att ännu fler människor närmar eller återetablera sig på den reguljära arbetsmarknaden,
Linus Warrenstein