Byggmästare Anders J Ahlström blir nationell partner till TalangAkademin

Report this content

Inom Byggmästaren har vi ett stort samhällsintresse och vi fokuserar på det som gör skillnad på riktigt. TalangAkademin är ett fantastiskt koncept som framgångsrikt hjälper människor från utanförskap till arbete med enorma samhällsvinster som följd. Som en av initiativtagarna till TalangAkademin Ekonomisk Förening är det naturligt även för Byggmästaren att gå in som en nationell partner. Vi tackar de fastighetsbolag som stödjer TalangAkademins lokala projekt, hoppas på fler sådana och uppmuntrar fler att bli medlemmar i föreningen och helst också nationella partners”, säger Styrelseordförande Tomas Bergström.

Byggmästaren är ett svenskt investeringsbolag, noterat på First North, som investerar långsiktigt i mindre och medelstora företag, såväl noterade som onoterade. TalangAkademin har sedan 2018 haft Fasticon AB, ett av Byggmästarens bolag, som konceptägare där bland annat entreprenören Jonas Gustavsson var en drivande kraft. Inför 2021 flyttas verksamheten till ekonomisk förening för att ytterligare tydliggöra det ideella syftet och att inga vinstintressen finns. Målet är att bygga en fortsatt stabil utveckling av konceptet och som även inkluderar nyetableringar på fler orter runt om i Sverige.

– Ca 50% av alla de talanger vi validerar genom praktik går vidare till ett arbete eller studier, vilket är ett fantastiskt resultat. Vår ambition framöver är att utveckla och digitalisera konceptet ännu mer för att möjliggöra fler individer som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare ett jobb, säger Linus Warrenstein verksamhetschef på TalangAkademin.

I styrelsen för den ekonomiska föreningen finns följande representanter:

  • Styrelseordförande Tomas Bergström VD, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.  
  • Andreas Lindenhierta CFO, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.
  • Stig-Arne Bäckman, initiativtagare med 40 års erfarenhet av validerad praktik och grundare av flera liknande koncept

Är du intresserad att bli initiativtagare eller partner till oss, låt oss berätta mer! Ta en kontakt med verksamhetschef Linus Warrenstein för en vidare dialog.

Linus Warrenstein
Verksamhetschef
Tel 073 - 334 36 24

TalangAkademin startade 2017 med syftet att bidra till att fler människor kommer i arbete och kan försörja sig själva. TalangAkademin har idag verksamhet i Sundbyberg, Frölunda Torg och Huddinge. TalangAkademin är ett komplement till offentliga sektorns aktörer och samarbetar nära både kommun, stad och Arbetsförmedlingen. Vid etablering på nya orter är lokala fastighetsägare initiativtagare.
 

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Ca 50% av alla de talanger vi validerar genom praktik går vidare till ett arbete eller studier, vilket är ett fantastiskt resultat. Vår ambition framöver är att utveckla och digitalisera konceptet ännu mer för att möjliggöra fler individer som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare ett jobb.
Linus Warrenstein, verksamhetsansvarig TalangAkademin
Inom Byggmästaren har vi ett stort samhällsintresse och vi fokuserar på sådant som gör skillnad på riktigt. TalangAkademin är ett fantastiskt koncept som framgångsrikt hjälper människor från utanförskap till arbete med enorma samhällsvinster som följd. Som en av initiativtagarna till TalangAkademin Ekonomisk Förening är det naturligt även för Byggmästaren att gå in som en nationell partner. Vi tackar de fastighetsbolag som stödjer TalangAkademins lokala projekt, hoppas på fler sådana och uppmuntrar fler att bli medlemmar i föreningen och helst också nationella partners”
Tomas Bergström, styrelseordförande Byggmästaren