TalangAkademin genererade en samhällsvinst på 91 miljoner under 2021

Report this content

Trots en pågående pandemi genomförde Talangakademin under 2021 en kartläggning av 450 personer med behov av en arbetsmarknadsinsats. Av de som därefter påbörjade en insats gick 79 talanger vidare till arbete och 12 till studier efter avslutad insats. Detta har genererat en samhällsvinst på 91 miljoner kronor, enligt beräkningar i KAMSO. Det är ett kvitto på att vårt arbete också är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Linus Warrenstein, verksamhetsansvarig för Talangakademin.

TalangAkademin vill genom sitt arbete bidra till att skapa tryggare, inkluderande och mer välmående närsamhällen. Genom en framgångsrik metod baserad på bland annat praktik med validering möjliggör TalangAkademin för människor att bevisa sin kompetens och skapa relationer till potentiella arbetsgivare. Insatsen bidrar även till att generera motivation, självförtroende och ökad egenmakt med målet att närma sig ett arbete eller studier.

Genom en av TalangAkademins samarbetspartners Skandias stiftelse Idéer för livet har TalangAkademin fått tillgång till effektmätningsverktyg KAMSO (ett kalkyleringsverktyg för insatser riktade mot social utsatthet framtaget av Idéer för livet tillsammans med Umeå Universitet). Uträkningen visar att den beräknade samhällsvinsten per talang som kommit i arbete under ett års tid (vid heltidsarbete) är ca 1 150 000 SEK. Vilket ger en totalt samhällsvinst på 90 850 000 SEK (baserat på att 79 talanger gick till arbete efter avslutad insats under 2021).

Linus Warrenstein, verksamhetsansvarig TalangAkademin
Tel + 46 (0)73­­­ – 334 36 24, email:
linus.warrenstein@talangakademin.se

Stig-Arne Bäckman Grundare TalangAkademin
Tel +46 (0)70 – 661 02 85, email:
stigge.backman@talangakademin.se

TalangAkademin startade 2017 i syfte att bidra till att fler människor kommer i arbete och kan försörja sig själva genom att erbjuda en validerad praktik. TalangAkademin har idag verksamhet i Huddinge, Frölunda Torg, Sundbyberg, Gottsunda och Gränby. TalangAkademin är en Ekonomisk Förening utan vinstintresse och verkar som ett komplement till offentlig sektor, aktörer och samarbetar med både kommun, stad och Arbetsförmedlingen. Där vi är etablerade är lokala fastighetsägare, initiativtagare och finansiärer initiativtagare till TalangAkademin

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

TalangAkademin vill genom sitt arbete bidra till att skapa tryggare, inkluderande och mer välmående närsamhällen. Genom en framgångsrik metod baserad på bland annat praktik med validering möjliggör TalangAkademin för människor att bevisa sin kompetens och skapa relationer till potentiella arbetsgivare.
Twittra det här
Uträkningen visar att den beräknade samhällsvinsten per talang som kommit i arbete under ett års tid (vid heltidsarbete) är ca 1 150 000 SEK. Vilket ger en totalt samhällsvinst på 90 850 000 SEK (baserat på att 79 talanger gick till arbete efter avslutad insats under 2021).
Twittra det här

Citat

- Får oss är detta ett kvitto på att konceptet är framgångsrikt och leder till att fler människor kan närma sig eller återetablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Det är även en viktig signal till våra samarbetspartners och politiker att långsiktigt arbete ger resultat.
Linus Warrenstein, verksamhetschef på TalangAkademin.