Aktieägare bjuds härmed in till bolagsstämma i Talkpool AG

Aktieägare bjuds härmed in till Årsstämma i Talkpool AG, Chur, Schweiz, fredagen den 24:e maj 2019 kl. 10:00 på Hotel Stern, Reichsgasse 1, 7000 Chur, Schweiz

Detta är en sammanfattning. Den fullständiga inbjudan och registreringsdokument publiceras Fredagen den 3:e maj på Talkpools hemsida http://talkpool.com/investor/press-releases/.

Dagordning

 1. Godkännande av protokollet från den 16:e årsstämman den 28:e maj 2018
 2. Framläggande av revisionsberättelsen från PWC
 3. Granskning och godkännande av årsredovisning och ersättning till ledande befattningshavare för 2018
 4. Beslut om disposition av bolagets resultat
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och ledning för 2018
 6. Val:
  1. Val av styrelse
  2. Val av styrelseordförande
  3. Val av medlemmar till ersättningskommitté
  4. Val av revisor
  5. Val av oberoende ombud
 1. Godkännande av framtida ersättning till styrelsen
 2. Godkännande av framtida ersättning till ledningen
 3. Godkännande av rörlig ersättning till ledningen för 2018
 4. Varia

Rätt att deltaga
Registrerade aktieägare med rösträtt som är registrerade i Aktieboken den 4 maj 2019 har rätt att delta i den 17:e stämman. Vänligen returnera det bifogade svarskortet senast den 16 maj 2019. Vänligen registrera dig vid ingången före stämman. Ingångskortet och röstmaterialet kommer att överlämnas till dig personligen när du har bevisat din identitet. Aktieregistret kommer att vara stängt från 4 maj 2019 till 25 maj 2019.

Anmälan
Deltagande aktieägare ska bekräfta deltagandet senast den 16 maj 2019. Deltagandekort och röstmaterial kommer att överlämnas vid ingången. Anmälan skall göras antingen till per brev till Talkpool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur, Schweiz eller per email till gw@talkpool.com. Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Som ombud erbjuds Talkpools närvarande representant eller det oberoende ombudet enligt art. 689c OR, schweizisk lag, advokaten Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur. Anmälningstalong finns på www.talkpool.com under ”INVESTOR”.

Chur, 2 maj 2019, Styrelsen

För mer information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool
Tel: +41 81 250 2020

erik.stromstedt@talkpool.com
 

Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 18.00 CET.


Prenumerera

Dokument & länkar