Förbättrad prognos för Talkpool i Tyskland genom organisk tillväxt

TalkPool har arbetat i Tyskland sedan 2013 med Nokia, som har förvärvat Siemens, som huvudklient för utbyggnad av bredbandsnät och trådlösa nätverk på uppdrag av de flesta operatörer i alla delar av Tyskland. Vi startade företaget Talkpool Deutschland AG 2014 med syftet att initiera fibernätstjänster med den dominerande nätoperatören i Tyskland. Det tog över två år av förberedelser för att få ett första pilotavtal under andra halvan av 2016. Vi har gått den långa vägen, anställt skickliga tyska ingenjörer och levererat högkvalitativa tjänster samtidigt som vi haft begränsade intäkter. Vidare har vi lärt oss att använda smarta dokumentationsverktyg för att designa nya nätelement i en geografisk karta, vilket möjliggör avancerad styrning av nätet.

VD Erik Strömstedt säger att "vi är glada att våra ansträngningar i Tyskland slutligen bär frukt och vi ser fram emot att öka vårt fokus på Tyskland för att möta våra kunders högt ställda krav. Vi räknar med att Tyskland kommer att bli en av Talkpools nyckelmarknader. "


TalkPool räknar med att generera ytterligare 5.000.000 Euro intäkter per år i Tyskland och pågående uppdrag i ungefär åtta år.

För ytterligare information kontakta:
 
Erik Strömstedt, VD TalkPool,
erik.stromstedt@talkpool.com, Tel: +41 81 250 2020


Om Talkpool

TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder TalkPool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är TalkPool Certified Advisor.


Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017 kl. 16.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar