Talkpool avyttrar sin verksamhet på Mauritius

Report this content

Som en viktig del av de strukturförändringarna i Talkpool Group som kommunicerades i augusti, kommer dotterbolag med litet ekonomiskt eller strategiskt värde för gruppen att omstruktureras eller avyttras för att frigöra resurser för prioriterade marknader.

Ett av de dotterbolag som har utvärderats för försäljning under en tid är Talkpool Mauritius. Talkpool gick in på den mauritiska marknaden 2016 när Huawei sökte en kompetent partner för att hjälpa dem att bygga ett fiberoptiskt nätverk på ön. Sedan projektet avslutades har Talkpools verksamhet på Mauritius stadigt krympt och vår analys av marknaden är att den är för liten och inte erbjuder Talkpool tillräcklig potential för att driva ett lokalbolag i landet. Intäkterna från Talkpool Mauritius var nära noll i slutet av andra kvartalet och nettoresultatet var negativt. Således kommer effekten av avyttringen på Talkpool Groups omsättning vara obetydlig medan effekten på resultatet blir positiv.

Köparen av majoriteten av Talkpools aktier i bolaget är den nuvarande landschefen och köpesumman är symbolisk.

För mer information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool
Tel: +41 81 250 2020

erik.stromstedt@talkpool.com
 

Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.

Prenumerera

Dokument & länkar