Talkpool bokslutsrapport januari-december 2017

Report this content

1 OKT – 31 DEC, 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 123 tusen euro (3 621), en ökning med 69,1 procent
 • EBITDA på 333 tusen euro (-67) och EBITDA-marginal på 5,4 procent (-1,8)
 • EBIT på 220 tusen euro (-80) och rörelsemarginalmarginal på 3,6 procent (-2,2)
 • Resultat efter skatt på -175 tusen euro (-145).
 • Nettokassaflödet uppgick till -2 871 tusen euro (113)

1 JAN – 31 DEC, 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 379 tusen euro (11 571), en ökning med 41,6 procent
 • EBITDA på 359 tusen euro (-364) och en EBITDA-marginal på 2,2 procent (-3,1)
 • EBIT på 193 tusen euro (-409) och rörelsemarginal på 1,2 procent (-3,5)
 • Resultat efter skatt på -404 tusen euro (-664)
 • Nettokassaflödet uppgick till 453 tusen euro (-108)

VIKTIGA HÄNDELSER OCTOBER-DECEMBER

 • Talkpools tredje nyemission som genomfördes i oktober blev kraftigt övertecknad
 • Det viktiga förvärvet av LCC Pakistans slutfördes i början av november
 • LCC Pakistan konsoliderades fullt ut i Talkpoolkoncernen fr o m den 1 november 2017
 • Talkpool AG förvärvade ytterligare 30% av aktierna i Talkpool AB och tog majoriteten med 55,6%
 • Digicel tecknade ett nytt 5-årigt O&M-avtal och ett globalt 10-års ramavtal med Talkpool
 • Deutsche Telekom FTTH-projektet växte väsentligt och förbättrade vinstmarginalerna
 • Talkpool och Senseair inledde ett samarbete inom IoT för bättre inomhusmiljöer.
 • Volymerna av nätverksimplementering och gröna energiprojekt i Haiti ökade avsevärt

VD KOMMENTAR

Talkpool är specialiserat på att ansluta mobiltelefoner, datorer och andra saker till internet. Mot slutet av 2017 noterade vi en tydlig trend hos våra kunder mot att vilja ansluta allt större volymer av saker till internet. Många företag som strävar efter att spela en ledande roll i den framtida internetarkitekturen går för närvarande med förlust och har ett negativt kassaflöde. Talkpool har i detta avseende valt en annan väg. Genom ökad organisk tillväxt och strategiska förvärv har Talkpool 2017 åter nått lönsamhet.

Under fjärde kvartalet 2017 fortsatte Talkpool att växa och genererade den högsta kvartalsintäkten någonsin. Koncernens intäkter uppgick till 6 123 tusen euro, en ökning med 82 procent från 3:e kvartalet. En del av tillväxten var förvärvad, särskilt genom förvärvet av LCC Pakistan, men en betydande organisk tillväxt på nära 800 tusen euro kom från Haiti. EBITDA uppgick till 333 tusen euro eller 5,4 procent, vilket innebär att EBITDA-trenden har varit klart positiv i över fem kvartal nu. En viktig bidragsgivare till den positiva vinstutvecklingen var Pakistan, men även Haiti, Belgien, Tyskland och Sverige bidrog positivt.

Haiti
Under 2006 gick Talkpool in på den haitiska marknaden för att stödja Digicel i byggandet av dess nya mobilnät på Haiti. Det var början på ett samarbete som har utvecklats till ett nära partnerskap under de senaste 12 åren. Digicel har i många år tillämpat en "två-leverantörsstrategi", men baserat på förtroende och Talkpools prestanda, beslutade Digicel att satsa 100% på Talkpool och göra oss till sin enda nättjänst-leverantör på Haiti. I oktober tecknade Digicel ett femårigt O&M-kontrakt med Talkpool. Därmed ökadr inte bara Talkpools ansvarsområde med 50 procent, utan det ger också Talkpool företräde till att leverera de flesta av de nätverkstjänster som Digicel Haiti köper in. Omsättningen ökade med knappt 800 tusen euro under fjärde kvartalet genom det nya kontraktet. I samband med undertecknandet av det femåriga O&M-kontraktet för Haiti i oktober, skrev Digicel Group på ett tioårigt globalt ramavtal med Talkpool för leverans av nätverks- och underhållstjänster till alla Digicels 33 marknader över hela världen.

Pakistan
Integrationen av LCC Pakistan som startade i november väntas ta ungefär ett halvår. Vi har börjat anpassa LCC Pakistans processer, rapportering, redovisning, ledningsstrukturer och entreprenörskap till Talkpools affärsmetoder. LCC Pakistans resultat i november och december överträffade förväntningarna något och bolaget tillförde totalt 1 621 tusen euro omsättning till koncernen i fjärde kvartalet. De höga transaktionskostnaderna påverkade dock nettoresultatet under fjärde kvartalet negativt. Genom förvärvet blir Talkpool den ledande leverantören av nätverkstjänster i Pakistan med en stark hub i Mellanöstern. LCC Pakistan har en lång historia av stabilitet och hög lönsamhet och bolaget, som genererade intäkter på ca 10 miljoner euro under 2016, har under flera år genererat ett positivt kassaflöde. Förvärvet av LCC Pakistan kommer att ge Talkpool extra draghjälp i sin andra strategifas och tillföra en etablerad IoT-lösning med befintliga kunder.

Europa
Talkpools projekt med europeiska operatörer som Belgacom, Vodafone, Orange och Deutsche Telekom utvecklades väl och dessa kunder utgör nu en ny viktig hörnsten i Talkpools globala tillväxtstrategi. Bredbandsnätplaneringsprojektet för Deutsche Telekom i Tyskland växte också stadigt under fjärde kvartalet. Deutsche Telekom utvidgade samarbetet med Talkpool till nya tekniska områden och nya regioner och Talkpool har kontinuerligt anställt lokala duktiga planerare för att möta efterfrågan.


IoT
I december levererade Talkpool AG på sin tidigare kommunicerade plan att ta majoriteten i Talkpools IoT-bolag Talkpool AB, när det förvärvade ytterligare 30 procent av aktierna i Talkpool AB och fick majoritetsägandet med 55,6 procent av aktierna.


Rapporter från Mobile Europe och andra organisationer pekar på att vår satsning på olicensierad IoT-teknik som LoRa sannolikt kommer att ge utdelning. LoRa kommer inte bara att överbrygga perioden tills 5G kommer utan förväntas fortsätta utvecklas efter att 5G lanserats. Talkpool ökade sin investering i Blockchain-teknik med inriktning mot IoT och mobilannonsering under fjärde kvartalet 2017. Vi är övertygade om att Blockchain-tekniken kommer att användas för att öka säkerheten, undvika bedrägerier, bestämma ursprung i digitala dokument och säkerställa tillförlitliga digitala transaktioner på internet. Talkpool satsar inte bara på att ansluta saker till internet utan även på att mäta och använda den nya informationen på smarta och säkra sätt.

Talkpool tog också ett viktigt steg mot målet att leverera smarta IoT-lösningar "as-a-service" när vi vann ett kontrakt för övervakning av radio-siter på Haiti till ett totalt värde av cirka 3 miljoner US-dollar. Lösningen kombinerar vår egna IoT-lösning som utvecklats och ägs av LCC Pakistan med Talkpools nätverksdrift och underhållstjänster över fem år. Detta är ett bevis på att Talkpools strategi för IoT och M&A fungerar i praktiken.

Innovation
Talkpools strategi att samarbeta med högkvalitativa sensortillverkare började bära frukt under fjärde kvartalet. Förutom internetanslutning tillhandahåller Talkpool även hanteringen av data i molnet. Mot slutet av året hade Talkpool utvecklat och genomfört flera skräddarsydda sensorer och smarta lösningar som mäter luftkvalitet på skolor och i kontorslokaler och temperatur och vattenförbrukning i lägenheter. Utvecklingen inkluderar en ”smart golvbrunn” som mäter fukten våtutrymmen. Försäkringsbolag och fastighetsägare har visat stort intresse för våra lösningar och flera testinstallationer gjordes under det fjärde kvartalet. Informationen från dessa lösningar är inte bara intressant för hyresvärdar och husägare utan även för byggföretagen som garanterar byggkvalitet och försäkringsbolagen som tillhandahåller ansvarsförsäkringar. Det är liten investering för hyresvärdar, byggföretag och försäkringsbolag som kan innebära stora besparingar tack vare tidig upptäckt av fukt och mögel.


Början på ett nytt år
Medan denna rapport för fjärde kvartalet belastas av extraordinära kostnader och endast delvis konsoliderar LCC Pakistan, förväntar vi oss att kvartalsrapport 2018 blir den första rapporten med alla företag konsoliderade. De flesta Talkpool-marknaderna har överträffat förväntningarna under början av 2018. Förvärvet av LCC Pakistan öppnar tillväxtmöjligheter i Mellanöstern och Talkpool har valt att starta en ny verksamhet i Saudiarabien som kommer att hanteras från vårt nya nav i Pakistan. Vi förväntar oss att stora volymer av konsult- och IOT-ordrar kommer att göra Saudiarabien till en av Talkpools största och mest lönsamma marknader. Talkpool kommer inledningsvis att koncentrera sina ansträngningar i Saudi på att tillhandahålla konsulttjänster innan vi fokuserar alltmer på IoT. Saudiarabien planerar omfattande investeringar inom IoT och det statliga projektet ”Saudi Vision 2030” omfattar stora smarta stadsprojekt som den planerade staden Neom, där Talkpool redan är involverat i ett tidigt skede. Även i övriga Mellanöstern planeras några av världens mest avancerade smarta stadsprojekt och vi tror att Talkpool är väl positionerat för att bli en teknikleverantör till dessa megaprojekt.

Talkpool bröt också ny teknisk mark, när vi grundade konsortiet "JoorsChain" tillsammans med Joors och TrueChain för att utveckla en blockchain-plattform som stödjer telekomoperatörer, media och ad-tech i omvandlingen av den mobila internetannonseringsbranschen. Tanken är att skapa ett modernt ekosystem för att hantera mikrotransaktioner över internet på ett enkelt, effektivt och säkert sätt. Det finns en stor mängd potentiella framtida applikationer, men första steget är en lösning för reklamhantering för mobila användare och utgivare. Blockchain är en komplementär teknik till vår IoT-strategi där vi använder vår nätverks- och säkerhetskompetens. Blockchain-tekniken lägger till en ny dimension till internet och gör det möjligt att eliminera dyra mellanhänder och förbättra säkerheten och öppenheten för alla typer av transaktioner.

Denna information är sådan information som Talkpool är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl 15.45 CET. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Strömstedt, CEO                Telephone: +41 79 790 60 40
erik.stromstedt@Talkpool.com
Hanna Rubensson, CFO  Telephone: +46 73 140 48 40
hanna.rubensson@Talkpool.com

Om Talkpool 

Talkpool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic Holding AB är Talkpool Certified Advisor. 

Taggar: