Talkpool delårsrapport januari-mars 2019

Report this content

JAN 1 - MAR 31 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 583 tusen euro (6 116), en minskning med 8.7 procent
 • EBITDA på -88 tusen euro (507) och EBITDA-marginal på -1,6 procent (8,3)
 • EBIT på -199 tusen euro (400) och rörelsemarginal på -3,6 procent (6,5)
 • Resultat efter skatt på -354 tusen euro (153)

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI-MARS 2019

 • Kommersialiseringen av Talkpools IoT-plattform ökar tempot och orderboken utvecklas positivt, med bl a en  stor order från en ledande vattenmätartillverkare
 • Förseningar och volatil efterfrågan i Saudiarabien bidrog starkt negativt till resultatet i första kvartalet
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 390 tusen euro
 • Efterfrågan på Talkpool Nederländernas nischtjänster fortsatte att växa kraftigt under perioden
 • Omstrukturering och operativa förbättringar genomfördes i Haiti och Pakistan
 • Diskussioner om forskning och utvecklingssamarbete inleddes med ledande schweiziska institutioner
 • Talkpool inledde ett samarbete med "StadshubbsAlliansen"
 • Tele2 och Talkpool överförde det gemensamma Göteborg LoRa-nätverket till NIoT,

VD-ORD
2019 går startskottet för 5G. De första kommersiella näten rullas redan ut över hela världen och även om nättäckningen och tillgången på mobiler kommer fortsätta vara begränsade under en tid, är 5G redan här! Den nya nätverksstandarden handlar inte bara om snabbare smartphones. Högre hastigheter och mindre fördröjning kommer möjliggöra upplevelser i augmented och virtual reality, självkörande bilar och smarta hem eller något område där maskiner behöver kunna kommunicera ständigt och utan fördröjning. För Talkpool innebär det nya stora möjligheter inom såväl Network Services och IoT som Blockchain. Diskussioner med kunder och partners pågår redan och vi förväntar oss de första 5G-orderna under andra halvåret i år. Tillväxten inom 5G förväntas bli stark och fortsätta under många år.

Första kvartalet 2019 var vi tillbaka till den normala säsongsvariationen för Talkpool Group med en lugnare start på året efter en stark slutspurt på året innan, både operationellt och finansiellt. Rekordkvartalet Q1 2018 var ett undantag från denna regel.

Koncernens intäkter under första kvartalet nådde i princip upp till våra förväntningar och våra enheter i Haiti, Nederländerna och Tyskland överpresterande jämfört med budgeten. Vi nådde emellertid inte det förväntade resultatet under kvartalet på grund av en betydande förlust i Saudiarabien.

Den första fasen av Ericssons nätverksinstallationsprojekt i Saudiarabien var försenat redan i slutet av förra året, men situationen försämrades ytterligare under första kvartalet i år. På grund av en volatil och låg efterfrågan på tjänster var utnyttjandet av våra anställda väldigt lågt, vilket i kombination med höga kostnader för resursmobilisering medförde en förlust på 250 tusen euro i Talkpool Saudiarabien under första kvartalet.

Den interna förbättringsverksamheten som påbörjades under 2018 fortsatte under första kvartalet 2019 och vi förberedde några av våra lågpresterande marknadsenheter för försäljning. Dessa förbättringsverksamheter kommer att generera långsiktiga kostnadsbesparingar och bättre vinstmarginaler i koncernen, men omstruktureringskostnaderna belastar fortfarande gruppresultatet.

IoT-marknaden lyfter i år som förväntat, men vissa branscher på marknaden behöver mer tid än förväntat för att definiera sina IoT-strategier. Talkpool erbjuder IoT-lösningar inom huvudsakligen tre områden inom Smart Buildings: energibesparingar, skadeförebyggande och klimatövervakning.

För att uppnå energibesparingar levererar Talkpools lösningar den information som behövs för att kunderna ska kunna hantera och minska energiförbrukning, spill och läckage.

Bussinesscaset för spill och läckage är vanligtvis mycket starkt. Talkpools smarta golvbrunn tillsammans med våra temperatur- och fuktighetsövervakningslösningar och smarta vattenmätare utgör ett komplett paket för förebyggande av skador för kunder som t e x försäkringsbolag och fastighetsägare.

Övervakning av inomhusklimat får allt mer uppmärksamhet tack vare den forskning som rör inverkan av dåligt inomhusklimat på människors välbefinnande och prestationer. Talkpools IoT-lösningar gör det möjligt att övervaka och styra inomhusklimatet genom att mäta temperatur, koldioxid och partiklar i luften och mata in dessa data till fastighetssystemen för att kontrollera till exempel ventilation. Ny forskning från Cap Gemini visar att smart mätning och miljöövervakning är två av de IoT-tillämpningar som förväntas skapas mest värde och dessa områden är nyckelnischer i Talkpools strategi.

I januari överförde Tele2 och Talkpool det gemensamma Göteborgs LoRa-nätverket till NIoT, vilket är ett stort steg för den totala IoT-infrastrukturen som Nordic IoT Networks hanterar och det passar väl i företagets strategi med delade nätverk. Ett ytterligare steg mot samarbete kring IoT-nät i Sverige togs i februari, då Talkpool inledde ett samarbete med StadshubbsAlliansen,  ett samarbete mellan kommunala stadsnätverk, som främjar hållbar digitalisering av det smarta samhället.

Andra kvartalet 2019
I april la B Meters, en ledande europeisk vattenmätare tillverkare, en stor order på 95 tusen euro på Talkpools IoT-produkter som är kompatibla med B Meters mekaniska vattenmätare. B Meters producerar nästan 2 miljoner vattenmätare per år och trenden går mot att göra alla dessa vattenmätare smarta. B Meters har tagit initiativet för att göra sina produkter smarta med Talkpools teknik.

I maj tilldelades Talkpool 270 tusen euro av Horizon 2020-projektet "Digitala lösningar för vatten som förbinder den fysiska och digitala världen för vattenlösningar. Projektet fokuserar på att utveckla lösningar för vattenhantering i framtida smarta städer. Talkpool kommer att bidra med sin kompetens inom IoT-lösningar, för att utveckla IoT-tekniken och datasäkerheten i projektet. Klimatförändringar och urbanisering har ökat städernas utmaningar med hantering av avloppsvatten, stormvatten och översvämningar. Den totala finansieringen för projektet ligger på nära 5 miljoner euro, varav cirka 270 tusen euro tilldelas Talkpool för dess bidrag. Projektet pågår i 4 år och ingår i Horizon 2020-forskningsprogrammet, initierat av Europeiska unionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Strömstedt, CEO    Tel: +41 79 790 60 40
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 08.00 CET.