Talkpool delårsrapport januari-mars 2020

Report this content

JAN 1 - MAR 31 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 881 tusen euro (5 583), en minskning med 12.5 procent
 • EBITDA på 4 tusen euro (-88) och EBITDA-marginal på 0,1 procent (-1,6)
 • EBIT på -93 tusen euro (-199) och rörelsemarginal på -1,9 procent (-3,6)
 • Resultat efter skatt på -527 tusen euro (-354)

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI-MARS 2020

 • COVID-19 hade begränsad ekonomisk effekt på första kvartalet, men påverkar prognosen för 2020
 • Turn around-planen visade resultat, men ytterligare kostnadsbesparingar nödvändiga
 • Schweiz, Haiti, Tyskland, Nederländerna och Tanzania överträffade sina finansiella mål
 • Koncernens SG&A-kostnader reducerades med 8% och Talkpool AG:s SG&A med 27%
 • Återstående 1,8 miljonern euro av det konvertibla lånet på 2,0 miljoner euro betalades i februari
 • 0,6 miljoner investerades direkt i IoT-utveckling i Talkpool AB
 • Viktigt Smart Building-kontrakt tecknat med det ledande fastighetsbolaget Atrium Ljungberg
 • Smart Construction-as-a-Service-kontrakt tecknat med byggföretaget NCC
 • En säljdrive för IoT-lösningar och smarta nätverkstjänster inleddes i Europa och Mellanöstern
 • Talkpool Mexiko rampades ner och förbereddes för avyttring eller stängning.

VD-ORD

Den positiva trend som började synas i slutet av 2019 höll i sig in på det nya året och de första finansiella effekterna av omstruktureringsplanen och den nya strategin visade sig under första kvartalet 2020. Eftersom januari är en kort månad, och COVID-19 bröt ut redan i mitten av mars syntes inte den fulla effekten av förbättringsåtgärderna i under det första kvartalet som förväntat.  

Network Services

Schweiz, Haiti, Tyskland, Nederländerna och Tanzania överpresterade under första kvartalet. Tyskland och Nederländerna gick båda mycket bra i februari och mars, men den största positiva överraskningen var Talkpool Tanzania, med intäkter som översteg budget med 40%, bruttomarginal som översteg budget med 50% och en EBITDA som var 8 gånger högre som förväntat. Under kvartalet fick bolaget ett antal nya möjligheter och ordrar på konsult- och serviceprojekt från befintliga och nya kunder. Talkpool Tanzania implementerade också en ny bemanningsmodell med 20% egen personal och 80% underleverantörer, vilket kommer att resultera i större flexibilitet och bättre marginaler.

Samtidigt som vi hade dessa framgångar såg vi en tydlig negativ inverkan på vår verksamhet över hela världen av COVID-19 utbrottet. Osäkerheten kring effekterna av viruset gjorde att flera av våra kunder lade sina investeringar och beställningar på is, vilket minskade intäkterna under första kvartalet och grumlade utsikterna för Q2 och Q3 för Talkpool.

Efter ett turbulent år på Haiti 2019 stabiliserades situationen i landet mot slutet av året. Den rationalisering av den lokala verksamheten som utlöstes av svårigheterna stärkte företaget för framtiden. Den nya, erfarna landschef som tog över från den 1 januari fick en flygande start och påskyndade de påbörjade kostnadsbesparings och effektivitetsprogrammen ytterligare gjorde under årets tre första månader. Sakta men säkert återspeglades detta också i resultatet som förbättrades från en historiskt låg nivå. De förväntade ordervolymerna från Digicel materialiserades dock inte, vilket delvis är en kvardröjande effekt av förra årets utmaningar och en första COVID-19-effekt under andra halvan av mars.

Talkpool Pakistan, med nära 1000 anställda i över 50 olika projekt, fortsatte att leverera högkvalitativa tjänster till över 20 nöjda kunder under Q1. Intäkter och rörelseresultat överträffade förväntningarna trots den radikala Corona Lock Downen i mars som reducerade Talkpools fältverksamhet med upp till 30%. En tydlig trend inom Network Services i Pakistan är att bygga ut solenergi-kapacitet på mobil-siter och i solparker. Operatörerna letar efter alternativa energilösningar för att spara driftskostnader, och solenergi har blivit ett mycket populärt alternativ. Talkpool har bjudits in till flera upphandlingar med solarlösningar på sistone och en av de mest intressanta är en utbyggnad av en stor solpark. Tanken är att generera billig el i stora solkraftverk samtidigt som befintliga kraftledningar används för överföring av ström till mobil-siter, datacenter och kontorsbyggnader.

Tekniken kallas wheeling och förväntas spara operatörer miljarder dollar per år, men den kommer också att erbjuda alternativa inkomstkällor. Denna trend passar bra med Talkpools nya Network Services-strategi som går mot att hjälpa kunder att spara energi och minska koldioxidutsläpp å ena sidan, men också hjälpa dem att öka sin försäljning.

Energihantering och miljökontroll är också viktiga hörnstenar i vår nya Smart Network Services-strategi som använder IoT-teknik för att samla information om tillståndet och effektiviteten hos utrustningen genom att analysera realtidsdata om temperatur, fuktighet, energiförbrukning, bränslenivåer etc. Baserat på denna information kan vi få 100% kontroll på utrustningen på mobilsiter och öka nätverkets driftstid, minimera driftskostnaderna och maximera tillgången genom att ständigt analysera och kontrollera förhållandena på site. Genom att lägga till artificiell intelligens kan vi utläsa mönster och förutsäga händelser, vilket hjälper våra kunder att kontrollera och optimera användningen av deras utrustning och förebygga fel.

Vi har redan fått en offertförfrågan på en "Smart Towers"-lösning från ett stort tornbolag i Mellanöstern och vårt Smart Network Services-koncept stämmer väl överens med kundens krav.

Under Q1 drogs Talkpools verksamhet i Mexiko ned och företaget förbereddes för en avyttring eller stängning.

IoT

De återstående 1,8 miljoner euro av det konvertibla lånet från en schweizisk investerare kom in på Talkpool AG:s bankkonto i februari som planerat, vilket gav Talkpool Group ett välkommet likviditetstillskott. Särskilt viktiga var de 0,6 miljoner euro som direkt investerades i utveckling och leverans av Smart Building-lösningar.

Smart Buildings är det viktigaste IoT-marknadssegmentet för Talkpool. ”Proof-of-concept” och pilotinstallationer som gjorts tillsammans med några av Skandinaviens marknadsledande företag under de senaste åren omvandlades under perioden till fullskaliga lösningar med tecknade ramavtal. I början av 2020 meddelade Talkpool att bolaget signerat ramavtal med både NCC, ett av Nordens största byggföretag och Atrium Ljungberg, ett av Skandinaviens största fastighetsbolag.

Ett ”Smart Construction-as-a-service”-avtal tecknades med NCC i mars. NCC, med hög kompetens inom hållbarhet och digitalisering, stärker sin IoT-position med Talkpools erbjudande av trådlösa LoRaWAN-sensorer, datainsamling och databehandling. De smarta sensorerna ger ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa byggkvaliteten genom att övervaka temperatur och fuktighet i takkonstruktioner eller andra känsliga konstruktionselement. Detta omfattar mätningar som kommer att optimera byggtid, kostnad, utvärdering av nya byggkoncept samt långsiktig kvalitetssäkring.

NCC är ett av de största byggföretagen i norden med en omsättning på 58 miljarder SEK under 2019. Deras byggprojekt omfattar ett brett utbud av byggnader såsom flerfamiljshus, kommersiella byggnader, simhallar och sjukhus.

I februari tecknade Talkpool ett omfattande ramavtal med Atrium Ljungberg, för leverans av totallösningar för smarta byggnader. Avtalet gäller inledningsvis en femårsperiod och inkluderar lösningsframtagning, insamling av mätvärden, dataintegration, teknisk support och systemövervakning. Lösningarna används för undermätning, energieffektivitet och miljöcertifiering av byggnaderna. Atrium Ljungberg äger och förvaltar ett stort antal fastigheter i Sverige. För närvarande omfattar deras fastighetsfastigheter cirka 1 200 000 kvadratmeter hyresyta med ett värde av 49 miljarder SEK. De flesta av fastigheterna finns i Stockholm, men företaget äger också fastigheter i Uppsala, Göteborg och Malmö.

Talkpool är en marknadsledande tillverkare av IoT-sensorer. Talkpools senaste sensorer mäter luftkvalitetsparametrar som temperatur, luftfuktighet, CO2 och partiklar och är baserade på LoRaWAN-teknik. Förutom att stärka erbjudandet till slutkunderna har Talkpools sensorenheter också snabbt gjort sig ett namn på den internationella marknaden för LoRaWAN-produkter. Mer än 500 företag världen över arbetar med LoRaWAN-teknik. I sina olika roller, från nätoperatör till distributör och från systemintegratör till mjukvaruproducent, har de ofta ett behov av sensorer. Talkpools erbjudande är unikt på denna marknad med sensorenheter som kombinerar höga krav på kvalitet och säkerhet med skalbarhet och design. Under de senaste åren har värdefulla partnerskap upprättats med ekosystemaktörer över hela världen.

Andra kvartalet 2020

Det globala Corona-utbrottet verkade initialt inte ha haft så stor inverkan på Talkpools verksamhet. Steg för steg ser vi dock effekter på flera nivåer i verksamheten.

Kundinvesteringar har senarelagts, projekt är försenade eller läggs på is, lock-down i många länder hindrar både vår egen och våra leverantörers personal från att röra sig fritt och leverera tjänster på ett normalt sätt. Utsikterna för resten av året har grumlats av COVID-19 och de finansiella prognoserna har anpassats.

De flesta internetleverantörer och telekomoperatörer har samtidigt upplevt en radikal ökning av datatrafiken under krisen och tillförlitlig tillgång till telekom- och internetkommunikation kommer att bli allt viktigare framöver. I kombination med de planerade massiva 5G-utbyggnaderan under de kommande åren och det ökade intresset för tekniska lösningar inom hälso- och miljöområdena kommer det sannolikt att ha en positiv effekt på efterfrågan på Talkpools IoT-lösningar och smarta nätverkstjänster.

I april fick Talkpool ett litet lån på 200 000 SEK med avtal om att konvertera till 9090 aktier, vilket motsvarar ett pris på 22,00 SEK per aktie. Lånekonverteringserbjudandet tillhandahölls av den svenska investeraren Tobias Schön. Efter godkännande från Talkpools bolagsstämma och styrelse den 15 maj 2020 godkände den schweiziska investeraren, som beviljade Talkpool AG ett konvertibellån på 2 miljoner euro i december 2019, en konvertering till ett pris av 15 SEK per aktie till 1 484 946 TALK-aktier enligt överenskommelse i mars 2020. Konverteringen ska genomföras före slutet av juni 2020.

I maj uppmärksammade teknikledaren och LoRa-grundaren Semtech Talkpools framgång inom området Smart Building Solutions: ”Flexibiliteten hos LoRa-enheterna och LoRaWAN-protokollet möjliggör utveckling av applikationer för smartare och enklare hantering. Talkpools innovativa applikationer ger användarvänlighet för kunderna och skapar effektiva kostnadsbesparande lösningar som ger snabb avkastning. ", Säger Marc Pegulu, vice VD för IoT i Semtechs Wireless and Sensing Products Group. Läs Semtechs pressmeddelande här:https://www.semtech.com/company/press/semtechs-lora-devices-conserve-energy-and-help-prevent-damage-in-real-estate

Talkpool räknar med omsättningstillväxt i år och svarta siffror på månadsbasis före slutet av 2020 trots de förväntade effekterna av Corona-krisen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Strömstedt, CEO    Tel: +41 79 790 60 40
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 10.00 CET.

Taggar: