Talkpool emitterar obligationslån motsvarande högst 24MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Talkpool AG ("Talkpool" eller "Bolaget") emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om högst 24 miljoner kronor med löptiden två plus ett år. Obligationslånet leder inte till någon utspädning av befintliga aktieägare.

Obligationslånet, som riktades till allmänheten i Sverige, kommer att löpa med en fast ränta om 10 procent per år och förfaller i augusti 2020. Vid tidpunkten för förfall har Bolaget möjlighet att förlänga obligationslånet ett år. Obligationslånet kommer inte att bli föremål för allmän handel. Likviden avses användas till rörelseskapital, potentiella förvärv samt till att refinansiera lånefinansiering som togs upp i samband med kapitalanskaffningen under föregående år.

För mer information se kontakta:

Erik Strömstedt, CEO Talkpool
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IOT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på
www.talkpool.com.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 11.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar