Talkpool går in i Saudiarabien som ett nästa steg mot global expansion

Det oljerika kungadömet Saudiarabien planerar stora högteknologiska infrastrukturinvesteringar och Talkpool väljer att gå in i denna storsatsning

Talkpool planerar att starta verksamhet i några få nya länder under 2018. De nya marknaderna ligger i närheten av befintliga marknader i Europa, Mellanöstern, Amerika och Europa. Från ett stort urval av marknadsmöjligheter har Talkpool valt att starta ett företag i Saudiarabien, som planerar att investera kraftigt i IoT. Saudi Vision 2030 omfattar stora satsningar såsom som den planerade högteknologiska smarta staden Neom.

Talkpool kommer initialt att tillhandahålla konsulttjänster i Saudiarabien för att succesivt i allt högre grad fokusera på IoT. En landschef har redan anställts och Talkpool har fått en första order på 6 konsulter från den amerikanska flygplanstillverkaren Airbus. Omsättningen beräknas överstiga en miljon Euro med en operativ vinst (EBITDA) på över 10% redan under det första verksamhetsåret.

För ytterligare information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool AG
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com
 

Om Talkpool
TalkPool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar med kort varsel oavsett plats. Läs mer på www.talkpool.com 

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 11.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar