• news.cision.com/
  • TalkPool AG/
  • Talkpool har tilldelats 270 kEUR av Horizon 2020-projektet "Digitala lösningar för vatten som förbinder den fysiska och digitala världen för vattenlösningar"

Talkpool har tilldelats 270 kEUR av Horizon 2020-projektet "Digitala lösningar för vatten som förbinder den fysiska och digitala världen för vattenlösningar"

Report this content

Projektet fokuserar på att utveckla lösningar för vattenhantering i framtida smarta städer. Talkpool kommer att bidra med sin kompetens inom IoT-lösningar, för att utveckla IoT-tekniken och datasäkerheten i projektet.

Klimatförändringar och urbanisering har ökat städernas utmaningar med hantering av avloppsvatten, stormvatten och översvämningar. Hur kan städer hantera dessa utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som man tar hänsyn till FN: s utvecklingsmål, EU: s politik och direktiv, engagerar medborgarna i hållbar vattenförvaltning och bidrar till en växande marknad för vattenrelaterade små och medelstora företag? Det är den centrala frågan inom Horizon 2020 SCOREwater Innovation-projektet.

SCOREwater ska utveckla sensorer och digitala verktyg för att förbättra avloppsvatten, stormvatten och översvämningshantering. Verktygen utvecklas och testas av relevanta intressenter, inklusive samhällen, kommuner, företag och det civila samhället, i samarbete med utvecklare, och därigenom anpassas de till intressenternas behov. Projektet kommer också att utveckla och använda digitala tjänster för städer, som metoder, spel och upplevelser för att öka det offentliga och civila samhällets engagemang för vattenhantering. Projektet har ett unikt synsätt på att identifiera och använda sociala och organisatoriska spelare för utveckling och effektiv användning av verktygen.

Den totala finansieringen för projektet ligger på nära 5 miljoner euro, varav cirka 270 tusen euro tilldelas Talkpool för dess bidrag. Projektkonsortierna består av 14 projektpartners, med en kombination av forskningsinstitut, små och medelstora företag och de tre städerna Göteborg, Amersfoort och Barcelona. Projektet pågår i 4 år och ingår i Horizon 2020-forskningsprogrammet, initierat av Europeiska unionen. "Vi är glada att kunna bidra till projektet med vår kompetens inom radio och säkerhet, i kombination med våra erfarenheter från tidigare projekt inom smart vattenhantering i Göteborg. Vi ser fram emot det internationella samarbetet och utvecklingen av hållbara koncept och lösningar för framtida smarta städer ", säger Stefan Lindgren, CTO på Talkpool.

Mer information och uppdateringar om projektet finns på sin webbplats: scorewater.eu

För mer information se kontakta:
Erik Strömstedt, VD Talkpool
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.

Prenumerera

Dokument & länkar